ArtDatabanken

Förklaringar och definitioner

artdatabanken.se_blåklocka.jpg

Förklaringar och definitioner

I rödlistan förekommer förutom rödlistans kriterier och kategorier även andra förkortningar och symboler för att klassificera arter:

Publicerad: 25 april 2017 - Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se