Aktuella svenska namnlistor

Senast ändrad: 26 september 2017

Efter att namnkommittén har granskat de föreslagna namnen, offentliggörs de här för att få in synpunkter från en bredare skara av kunniga amatörer och forskare som tidigare inte har varit inblandade i processen.

Efter en remisstid om oftast minst tre månader publiceras de under rubriken "Fastställda namnlistor" nedan som därmed är normerande för användande i ArtDatabankens verksamhet samt rekommendationer för annan användning.

Preliminära namnlistor

Inga för närvarande.

Fastställda namnlistor

Alla listor finns som både excel- och pdf-dokument. Datumet anger när listan fastställdes alt. korrigerades.

Fästingar (endast som wordfil)
(2017-09-04)

Stickmyggor
Stickmyggor
[2016-05-30]

Svenska fjärilar
Svenska fjärilar
[2015-08-07]

Lockespindlar
Lockespindlar
[2014-10-01; ett vetenskapligt namn ändrat 2015-02-24]

Nakensnäckor
Nakensnäckor
[2014-06-26]

Klokrypare
Klokrypare
[2014-06-26]

Bärfisar
Bärfisar
[2013-08-30]

Spindlar
Spindlar
[2013-08-21]

Fladdermöss
Fladdermöss
[2013-08-15]

Nyckelpigor
Nyckelpigor
[2013-08-15]

Havsborstmaskar
Havsborstmaskar
[2013-05-03, rev. 2014-04-28]

Svalgsträngsdjur 
Svalgsträngsdjur
[2013-02-18]

Jordlöpare
Jordlöpare
[2012-01-25]

Trollsländor
Trollsländor
[2012-10-29, korrigerad 2012-11-09]

Steklar (familjerna Tiphiidae, Metochidae, Mutillidae, Myrmosidae, Sapygidae & Scoliidae)
Steklar (familjerna Tiphiidae, Metochidae, Mutillidae, Myrmosidae, Sapygidae & Scoliidae)
[2010-12-10]

Bronsmalar - rullvingemalar
Bronsmalar - rullvingemalar
[2010-11-12]

Manteldjur
Manteldjur
[2010-03-19, korrigerad 2010-11-08]

Strålfeniga fiskar
Strålfeniga fiskar
[2010-03-19, korrigerad 2010-11-08, 2010-11-12, 2010-11-17 och 2010-11-25]

Stjärnmaskar
Stjärnmaskar
[2009-09-30]

Slemmaskar
Slemmaskar
[2009-09-30, korrigerad sep 2010]

Getingar
Getingar
[2009-04-24, korrigerad 2011-03-17]

Broskfiskar m.m.
Broskfiskar m.m.
[2009-04-24, korrigerad 2010-11-08]

Tagghudingar
Tagghudingar
[2009-02-02, korrigerad 2010-11-12]

Stövsländor
Stövsländor
[2008-10-07]

Myror
Myror
[2008-10-07, korrigerad 2010-09-09]

Bin
Bin
[2008-04-18]

Blomflugor
Blomflugor
[2007-10-03, uppdaterad 2008-04-18]

Långhorningar
Långhorningar
[2007-04-16]

Svärmare/Spinnare
Svärmare/Spinnare
[2006-10-11]

Käkmalar - säckspinnare
Käkmalar - säckspinnare
[2006-10-11, uppdaterad 2006-12-06]

Nordens mångfotingar
Nordens mångfotingar
[2005-08-31]

Nordiska dagfjärilar
Nordiska dagfjärilar
[2004-09-17]


Kontaktinformation