Rapportera fynd av arter

Senast ändrad: 29 juni 2020
Två män står bredvid ett vattendrag och tittar i kikare.

Hjälp till att öka kunskapen om Sveriges arter genom att rapportera in fynd till Artportalen. Eller bli Fauna- eller floraväktare. Du har roligt och bidrar samtidigt till att bygga upp ett bättre underlag för naturvårdsarbetet. Dessutom finns Musselportalen.

Allt fler privatpersoner blir intresserade av arter och vill dela med sig av sina artobservationer till SLU Artdatabanken via Artportalen som även i stor utsträckning används av myndigheter för lagring av t.ex. inventeringsdata. Artportalen används även av ideella föreningar för olika projekt, t.ex. landskapsfloror och inventeringar av fjärilar eller trollsländor. 

Till Artportalen kan alla som vill rapportera in sina artfynd, och man kan rapportera in fynd av de flesta flercelliga organismer. Det finns flera sätt att rapportera till Artportalen på. 

Artportalen.se - samlingsplatsen för artfynd och artintresserade

För dig som kan lite mer om arter, vill lära dig mer och få kontakt med andra rapportörer finns Artportalen.se. Här finns all funktionalitet kopplat till Artobservationer som t.ex. import av stora datamängder, projekt, listor, Mina sidor, avancerad sökning och mycker mer. Här sker rapporteringen i ett webbformulär anpassat för datorskärm. Artportalen.se fungerar ej på mobilen. 

Rapportera "noll-fynd" med Artportalens checklista

För forskningen är det mycket värdefullt att även få in uppgifter om vilka arter som inte hittas i ett område, utav av de arter som kan förväntas finnas där. Artportalens checklista är en mobilanpassad version av Artportalen som gör det enkelt att rapportera direkt i fält, men där du kan rapportera fullständiga checklistor, som också berättar om vilka arter du inte observerade under ditt fältbesök.

Enkel mobilrapportering till Artportalen

Det enklaste sättet att rapportera på är med hjälp av Artportalens mobilrapportering i Artfakta. Positionen hämtas automatiskt från telefonen eller den bild du laddar upp. 

Rapportering av invasiva arter

För invasiva arter finns en specialanpassad webbapp i Artfakta, kallad Invasiva arter-appen.. Här finns också mycket information som hjälper dig med artbestämning och förslag på åtgärder för att få bort de invasiva arterna.  Här kan du rapportera utan att behöva skapa konto.

Skyddsvärda träd

Skyddsvärda träd rapporteras sedan mars 2020 i Artportalen. Läs mer om att rapportera skyddsvärda träd.  

Musselportalen

Musselportalen är ett rapporteringssystem speciellt framtagen för stormusslor i sjöar och vattendrag. Läs mer om Musselportalen.

Bli fauna- eller floraväktare

Faunaväktarna och floraväktarna är nätverk av frivilliga som hjälper till att övervaka käda lokaler för sällsynta djur (framför allt insekter) och kärlväxter. Alla fynd (och icke-fynd) rapporteras in till Artportalen där de bland annat utgör ett viktigt underlag för arbetet med att uppdatera den svenska rödlistan.

Sidansvarig: anna.tano-graflind@slu.se