Hoppa till huvudinnehåll

Skyddsvärda träd - sök och rapportera

I Artportalen kan du rapportera och söka efter observationer av biologiskt eller kulturhistoriskt värdefulla träd, s.k. skyddsvärda träd. Fram till och med mars 2020 hanterades dessa observationer i Trädportalen. 

Grankvist i närbild. Foto

Skyddsvärda träd i Artportalen

Tidigare fanns rapportsystemet Trädportalen för skyddsvärda träd men sedan mars 2020 ligger allt data i Artportalen. Det är också i Artportalen som man kan rapportera och söka ut observationer av skyddsvärda träd. 

Utöver art, position, datum och fotografier för varje enskilt träd kan flera specialparametrar rapporteras, t.ex:

  • Trädstatus
  • Omkrets
  • Hålstadium
  • Hålets placering
  • Vitalitet
  • Åtgärdsbehov
Lummig lövskog. Foto.

Skyddsvärda träd i miljöövervakningen

Informationen kan användas för att följa tillståndet i naturen, t.ex. genom miljöövervakning, men också för att över tid följa kulturellt och historiskt skyddsvärda träd. Mer om hur informationen om skyddsvärda träd finns bl.a. att läsa i Naturvårdsverkets åtgärdsprogram.

Rapportering kan göras av såväl enstaka uppgifter som information från större inventeringar. Det går att rapportera ett träds tillstånd mer än en gång, och regelbundna rapporter gör det möjligt att följa ett enskilt träds utveckling och förändring.

Kvalitetssäkring av datat

Uppgifterna granskas och sparas inför framtiden i Artportalen. Alla kan ta del av uppgifterna och ditt bidrag får också spridning bland andra som är intresserade eller arbetar med träd. Som rapportör ansvarar du för uppgifterna och garanterar kvaliteten, men vi förbehåller oss rätten att granska uppgifterna.

Samarbete mellan olika aktörer

Trädportalen togs fram som en del av genomförandet av Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet. Arbetet med skyddsvärda träd är ett samarbete mellan Naturvårdsverket, SLU Artdatabanken och länsstyrelserna.

Publicerad: 16 november 2022 - Sidansvarig: ulrika.sehlberg.samuelsson@slu.se
Loading…