Så använder du Dyntaxa

Senast ändrad: 11 augusti 2023

Ordförklaringar

Taxon

Pluralis: taxa. En obestämd taxonomisk kategori, t.ex. art, släkte eller familj. Begreppet används främst när man inte vill eller kan specificera taxonomisk nivå, t.ex. om man refererar till flera nivåer – som art, underart och varietet – samtidigt.

Taxonomi

Vetenskapen om indelning/klassificering av organismer i taxa. Forskare som beskriver och namnger arter kallas taxonomer. Många taxonomer arbetar med regionala fauna- och florabeskrivningar, som innehåller bestämningsnycklar och information om arters utbredning, status och annat. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna är ett exempel på ett sådant projekt.

Systematik

Läran om klassifikation och gruppering av organismer. Taxonomin är en del av systematiken. Systematiken innefattar även studier av släktskap mellan olika organismer, alltså deras evolutionära historia (fylogeni), samt klassificering av organismer i ett system av bl.a. klasser, ordningar och familjer.

Begreppet svensk art

Arter som finns naturligt och/eller sedan lång tid i landet. Arter som på naturlig väg etablerat sig i landet kallar man inhemska – andra kan kallas t.ex. förvildade eller införda.

Kulturväxt

En växt som odlats och förädlats av människan. Skulle Dyntaxa även inkludera ej förvildade kulturväxter blev det ytterligare ca 45 000 namn att föra in i databasen.


Kontaktinformation

För ärenden gällande taxonomi och Dyntaxa
dyntaxa@slu.se