Mer om Dyntaxa

Senast ändrad: 11 augusti 2023

Taxonomiansvarig – en sakkunnig person

För det viktiga arbetet med att kvalitetssäkra och uppdatera innehållet i Dyntaxa anlitar SLU Artdatabanken sakkunniga inom olika organismgrupper att vara taxonomiansvariga personer. Deras uppdrag beskrivs i dessa dokument:

Hur citeras Dyntaxa?

Hela databasen: Dyntaxa (2021). Svensk taxonomisk databas. Besökt på namnochslaktskap.artfakta.se den ('dagens datum').
Enskilt taxon: Dyntaxa (2021). Svensk taxonomisk databas. Besökt på https://namnochslaktskap.artfakta.se/taxa/###### den ('dagens datum'), där ###### motsvarar TaxonId.

Exempel brunbjörn: https://namnochslaktskap.artfakta.se/taxa/100145 den 2021-09-08, där 100145 motsvarar TaxonId.

Finansiering

Dyntaxa har utvecklats och förvaltas av SLU Artdatabanken inom ramen för Svenska artprojektet. Delar av innehållet i databasen har även bland andra Naturvårdsverket medfinansierat.

 


Kontaktinformation

För ärenden gällande taxonomi och Dyntaxa
dyntaxa@slu.se