Versionshistorik Artportalen 2019

Senast ändrad: 10 december 2019

Här hittar du all versionshistorik 2019.

Förbättringar

Validering av fynd av invasiva arter (IAS)

Fynd som rapporterats via invasivaarter.nu kan nu valideras direkt i "granska" av alla som har rollen "IAS validerare".

"IAS Validerare" är en grupp på ca. fem pers (mest anställda på ArtDatabanken).

Ny handbok för validerare av kärlväxter

Visas för dem som har rollen validerare. 

Ny temasida för Biogeo-projekt

Sida som visar statistik för Naturvårdsverkets projekt för biogeografisk uppföljning. 

Buggrättningar

Buggen gjorde att inte fynd med osäker artbestämning kom med i "behandla och bedöm fynd. Nu är buggen rättad. 

Läs nyhetstext om releasen

Förbättringar

Osäkra artbestämningar visas inte längre per default

Tidigare har fynd som markerats som osäkra synts per default i alla sökresultat. Nu syns inte längre dessa fynd om man inte aktivt anger att man vill se dem i sökformuläret. 

Buggrättningar

Förbättringar i projekt

Tidigare gick det inte att skapa nya fyndplatser inom ett publikt projekt. Nu kan den som rapporterar på ett publikt projekt också skapa nya fyndplatser.

Kommentarer på bilder

Tidigare har det inte varit möjligt att kommentera på fler bilder än en vid rapportering. Kommentaren har endast sparats för första bilden.  Nu går det att spara kommentarer på varje enskild bild kopplade till ett och samma fynd. 

Läs nyhetstext om releasen

Förbättringar

Geografiska uppdateringar

De stora havsbassängerna har lagts till som provinser: 

 • Skagerack
 • Kattegatt
 • Östersjön
 • Bottenhavet
 • Bottenviken

Skyddade områden har uppdaterats: 

 • 1 Nationalpark (Åsnens nationalpark)
 • 545 Naturreservat
 • 27 djur-/växtskyddsområden
 • 18 Natura 2000-områden

Läs nyhetstext om releasen

Förbättringar

Skyddade fynd visas på karta

Nu går det att söka efter fynd som är skyddade och visa dem på en karta. Fynden visas med enligt arternas sekretessnivå. 

Fynden visas diffuserade i ett rasternät beroende på artens skyddklass:

 • Skyddsklass 5 visas i rutnät om 50 x 50 km,
 • skyddklass 4 visas i rutnät om 25 x 25 km
 • skyddklass 3 och lägre visas i rutnät om 5 x 5 km.

Det är endast möjligt att söka i hela månader och att göra geografisk sökning med landskap, län, rapportområde eller landsdel. Fynden visas endast fram till föregående månad.

Buggrättning

Händelser sorteras rätt kronologiskt.

Förbättringar

Releasen innehåller inga nya funktioner, men prestandaförbättringar och ett antal buggrättningar.

Buggrättningar (urval)

 • Excelmallen blev för stor i förra releasen och är nu tillbaka i ursprungsstorleken.

 • Kommentarer på fynd/bilder som förblivit obesvarade trots att fyndet ändrats kan nu ses under Meddelande.

 • Det går nu att byta art igen när validerare gör ett korrigeringsfynd i Behandla & bedöm.

 • Atlaskartan fungerade inte riktigt om man använde Internet Explorer, det är nu åtgärdat.

 • Byte av e-postadress fungerar igen.
Sidansvarig: anna.tano-graflind@slu.se