Versionshistorik Artportalen 2018

Senast ändrad: 14 december 2018

Här hittar du all versionshistorik 2018.

Läs nyhetstext om releasen

Förbättringar

Dela och spara sökresultat

 • Möjligt att ange en s.k. rullande period. När man anger en rullande period, t.ex. 7 dagar, så visas alltid de 7 senaste dagarnas fynd i sökresultatet oavsett när man går in och tittar.   

Validering

 • Ny filtreringsfunktion för fyndkommentarer. Den som är validerare och loggar in med sin valideringsroll kan välja att endast se de fyndkommentarer som berör sådana fynd som valideraren är behörig att validera. 

Floraväkteri

 • Kartan ’Återbesök av floraväktarlokaler’ har har fått ändrade perioder och färger.

Buggrättningar

 • Om man använde Internet Explorer eller Edge så gick det under en period inte att redigera fyndplatser. Sidan laddades aldrig klart. Detta är nu åtgärdat.

Läs nyhetstext om releasen

Förbättringar

Presentation av fynd

 • Diffusering av fyndplats. Rapportören kan själv välja att diffusera sitt fynd så att fyndplatsen visas som en kvadrat, i vilken den exakta fyndplatsen befinner sig. Rapportören kan välja om rutan ska vara 100x100 m, 500x500 eller 1x1 km. Den exakta positionen blir precis som de dolda fynden tillgängliga för personer med speciella behörigheter i naturvårdssyfte samt för rapportören själv.  

Sök fynd

 • Ny sökparameter: Avgränsa period. I sökformuläret kan man nu avgränsa en sökning med period så att endast fynd med start- och slutdatum innanför perioden visas. Sökfältet heter ’Avgränsa period’ och finns under ’Fler sökparametrar’ (för period). 

Samling och bestämning

 • DNA. Nu går det att ange eDNA som insamlingsmetod samt lägga till en länk till en DNA-sekvenserad individ under "Samling och bestämning". 

 

Läs nyhetstext om releasen

Ny funktionalitet

 • Kommentering av fynd. Tidigare kunde man endast kommentera bilder men nu kan man kommentera själva fyndet. 
 • Delning av sökresultat. Nu går det att dela ett sökresultat med andra genom en kopieringsfunktion av länken. Detta går att göra på alla presentationssätt, både listor, kartor och histogram.  Om sökresultatet innehåller skyddade fynd blir dessa inte synliga för den du delar länken med.
 • Exportera histogramdata till csv-fil. En csv-fil är en kommaseparerad fil som kan läsas av t.ex. Excel. 

Läs nyhetstext om releasen

Förbättringar

Mediagalleriet

 • Möjligt att filtrera fram senaste bilderna med ’Artbestämning osäker’. Klicka på symbolen med ett "?". 

Presentation av fynd

 • Artlistan under ’Presentera fynd’ har fått ett nytt utseende och funktion för att man lättare ska hur hela artlistan ser ut. Resultatet går nu att spara direkt på fil för t ex Excel.
  Artlistan visar alla taxa som rapporterats och inte bara arter.

Observatörer

 • Det går nu att ange en medobservatör som determinatör (eller konfirmatör). Determinatör är den expert som gjorde artbestämningen och konfirmatör är den expert som bekräftade (konfirmerade) artbestämningen.

 

Läs nyhetstext om releasen

Förbättringar

Bilder

 • Lättare att ladda upp bilder. Vid uppladdning av bilder går det nu att markera flera bilder på en gång. Det går även att ’dra och släppa’ flera bilder. 

Presentation av fynd

 • Möjlighet att ange hur många raderna som ska synas i fyndlistor. Inställningen görs under ’Min profil’. 

Buggrättningar

 • Markera alla i Detaljerad lista. Nu går det att använda kryssrutan ’Markera alla’ i Detaljerad lista. Vill man markera alla fynd för att t.ex. ändra alla fynd (eller ta bort) i en utsökning så fungerade inte funktionen. 

 

Läs nyhetstext om releasen

Förbättringar

 • Nya metoder och bestämningsmetoder. Se lista

Villkor & GDPR

 • Nya villkor samt information om GDPR som behöver godkännas för att få logga in. De nya villkoren är generella och gäller för kontohavare vid ArtDatabanken eftersom kontona alltid gäller för alla applikationer.

Bilder

 • Möjlighet att skriva in en annan fotografs namn i samband med uppladdningen av bilden. Om fotografen är någon annan som har konto i Artportalen väljer man namnet ur en lista, men det går också bra att skriva namnet i fritextfältet om personen i fråga inte har konto i Artportalen. 

Läs nyhetstext

 • Ny temasida Bilogiska mångfaldens dag. Sidan redovisar statistik från de två veckor som ligger i anslutning till BMD 22 maj (15-29 maj). Sidan visar också resultatet från de bioblitzar som lagts upp inom projektet Bioblitz inom intervallet 15-19 maj. 

Läs nyhetstext om den här releasen.

Förbättringar

Media & mediagalleri

 • Ljudfiler kan nu länkas från Xeno-Canto.
 • Godkända fynd markeras tydligt i mediagalleriet genom en grön kameraikon. Övriga fynd har en blå ikon.
 • Mediagalleriet under Mina sidor. Media är nu uppdelat på Fynd och Fältbesök. Media för fynd under Mina sidor går nu att sortera efter uppladdningsdatum, observationsdatum eller systematiskt. Detta innebär även att det åter går att söka på art bland Media under Mina sidor.

Export

 • Projektnamn visas alltid i exporten.

Atlaskarta

 • För kärlväxter visas nu även hybrider i Atlaskartan.

Floraväkteri

 • Som Floraväktare kan man nu ta ut en sammanställning av alla floraväktarlokaler per län.

Kartor

 • Googlekartorna försvinner under en begränsad tid.

Övrigt

 • Förbättrad visning av artinformation. Nu visas artens naturvårdsstatus och det finns länk till ArtDatabankens Artfakta där man kan läsa fakta om arten. Dessutom har det taxonomiska trädet  ersatts med en länk till Dyntaxa. På det viset blir rutan mer lättläst.
 • Mindre risk för felaktig fågelrapportering. För att minska risken att man rapporterar t.ex. en grupp tranor på familjenivå istället för artnivå dyker nu texten ”Ob. trana” (Obestämd Trana) upp när man väljer släktet ”Tranor”. 
Sidansvarig: anna.tano-graflind@slu.se