Versionshistorik Artportalen 2014

Senast ändrad: 25 april 2017

Här hittar du all versionshistorik 2014.

Tillbaka till Artportalen

 

Releaseversion 2.7.6 - 15 december 2014

 • [Förbättring 7757] [Validering] Nytt kommentarsfält för valideringsregler har lagts till (funktionen används endast av behöriga validerare)
 • [Bugg 8080] [Fältdagboken] Art som rapporterats med "Artbestämning osäker" markeras inte i fältdagboken som osäker Nu följs artnamnet av ett "?" för att markera att fynduppgiften är osäker.  
 • [Bugg 8256] [Sök] Man kan få fram framtida årtal i sökformuläret om man väljer årtal under från- och tilldatumväljaren Nu kan man endast välja från 10 år tillbaka t.o.m. dagens år.
 • [Bugg 7841] [Sök] Vid sökning på fynd där "jag själv är observatör" OCH som jag "själv har rapporterat ger dubblerade svar av samma fynd  Nu visas inte längre dubletterna.

Releaseversion 2.7.5 - 4 december 2014

 • [Förbättring] [Struktur] Omstrukturering av mina sidor.  När man loggar in kommer man till en översiktssida - Min startsida - där man snabbt får en överblick över hur många opublicerade fynd du har, dina listor, dina senast uppladdade bilder, dina valideringsfynd o.s.v. Genom tydliga filkar kan man sedan lätt klicka sig vidare till Redigera, Fältdagbok, Fyndplatser, Bilder och Listor.
 • [Förbättring] Struktur Omstrukturering i sidfot samt övriga informationssidor Sidfoten har renodlats. Våra samarbetspartners; de ideella föreningarna, syns i sidfoten med en tillhörande pop up-ruta där man kan se deras logga och information om dem. Om Artportalen ochKontakt & Support har fått ny struktur med undersidor.
 • [Förbättring] [Information] Ny text Om Artportalen  Texten på Om Artportalen är utbytt mot en ny text som bättre beskriver vad Artportalen är.
 • [Förbättring]  Betygssättningen av bilder är borttagen.Betygssättningen var ett verktyg för att lyfta fram de bilder som bäst visade hur arterna ser ut. Tyvärr sattes betyget ofta utifrån hur bra bilden var ur ett fototekniskt eller konstnärligt perspektiv istället, vilket inte uppfyllde syftet med funktionen.    
 • [Bugg 7462] [Listor & statistik] Sökning av namn i t.ex. observatörslistor, hittar inte förnamn förrän man trycker på mellanslag.  Nu visas förnamnen utan att man behöver trycka mellanslag.
 • [Bugg 7755] [Jämför listor] Samlade fel och frågetecken kring funktionen Jämför listor Funktionen Jämför listor har förbättrats och stabiliserats.
 • [Bugg 7825] [Taxoninfo] Om en art har för många synonymer så hamnar texten utanför textrutan. Problemet är åtgärdat och man får nu en informationsruta med scrollista.
 • [Bugg 7911] [Validering] Valideringsmeddelande går även till validator, vilket är onödigt. Åtgärdat. Nu skickas ingen notifiering till validator vid validering.
 • [Bugg 7935] [Bildgalleri] Sökning på månad och år i bildgalleriet fungerar inte, sidan smäller. Problemet är åtgärdat.
 • [Bugg 7397] [Listor & statistik] Det är möjligt att söka på texten "Landsdel", "Kommun" etc i funktionen Jämför listor, vilket resulterar i felaktiga sökresultat.  Orden är ej längre sökbara.
 • [Bugg 7582] [Validering] Det ser ut som man har behörighet att ändra alla landskapsstatusar trots att användare inte har det. Det finns nu ingen möjlighet att spara, radera eller lägga till regler för andra landskap än det landskap man är behörig till.
 • [Bugg 7836] [Projekt] Numerisk projektparameter tar även bokstäver.  Problemet är åtgärdat och nu kan man bara skriva in tal.

Releaseversion 2.7.4 - 30 oktober 2014

 • [Ny funktion] Jämför listor.  Det är nu möjligt att t.ex. jämföra vilka arter som saknas i ett område eller under olika år mellan olika personer, och även jämföra med sig själv. Man kan jämföra sina egna listor från t.ex. olika geografiska områden och göra motsvarande jämförelser med andra personer.  Funktionen hittas under Listor och statistik -> jämför listor.
 • [Förbättring 7587] Det är nu möjligt att förstora kartan i rapportformuläret genom knappen Visa stor karta uppe till höger i kartrutan.
 • [Förbättring] Arter som är skyddsklassade och därmed dolda publikt i systemet markeras med ett överkryssat öga i bl.a. i rapporteringsformuläret och i fältdagboken.  
 • [Förbättring 7491] [Rapportera] Funktionen för att skapa fyndplats från karta i rapportformuläret har förbättrats
 • [Förbättring 7669] [Presentera fynd rasterkarta] Det gula transparanta "täcket" över länet är borttaget i rasterkarta för att ge en tydligare presentation.
 • [Förbättring 7759] [Presentera fynd] Kryssrutan för att visa skyddade fynd finns även på de presentationssidor som inte kan visa skyddade fynd.  Kryssrutan är borttagen från Karta, bildgalleri samt export av data och finns kvar på resten av presentationssidorna.
 • [Bugg 7422] [Validera fynd] Alternativ för "Godkänd baserad på observatörens uppgifter" fattades i dropdown.  Alternativet finns nu medtaget.
 • [Bugg 7433] [Atlaskarta] Luckor uppstod i rutnätet.  Nu saknas det inte några rutor längre.
 • [Bugg 7447] [Kartor] Nya fyndplatser, skapade i kartvyn, visas inte korrekt med noggrannhet.  Detta är nu åtgärdat.
 • [Bugg 7466] [Kartor] Vissa fyndplatspunkter försvinner när man zoomar in.  Nu visas lokalerna under hela zoomningsförfarandet.
 • [Bugg 7502] [Kartor] Visningsinformation om fyndplats i karta var i vissa fall felaktig, visade "undefined: undefined".  Detta är nu åtgärdat och rätt information visas om man markerar aktuell fyndplats i kartan.
 • [Bugg 7681] [Kartor] Diverse problem vid rapportering och redigering av fyndplatser beroende på om man  använder punkt eller kommatecken när man anger koordinaterna i koordinatsystemet WGS 84.  Nu går det bra att använda båda varianterna
 • [Bugg 7741] [Kartor] Om man ändrar noggrannhet på fyndplats under "Mina fyndplatser" blir det ibland fel värde.  Nu  stämmer noggrannheten även efter att man har ändrat noggrannheten.
 • [Bugg 7369] [Import] Det blir vid fel vid import av personer som har dubbelnamn om det anges utan bindestreck.  Felet är åtgärdat.
 • [Bugg 7470] [Import] Om man rapporterar inom sin organisationsroll så blir den privata användaren ägare till nya fyndplatser.  Nu blir organisationen ägare till fyndplatserna.
 • [Bugg 7556] [Import] Biotop/substrat gick inte att rätta i granska vid import.  Felet är åtgärdat och det är nu möjligt.
 • [Bugg 7564] [import] Det gick att publicera fynd som importerats med felaktiga observatörer.  Detta är nu fixat och det är inte längre möjligt.
 • [Bugg 7636] [import] Validering av fyndplats blev fel för vissa koordinatsystem och visade då bara fyndplatsens namn.  Detta är nu åtgärdat och nu visas även bl.a. koordinaterna.
 • [Bugg 7513] [Import] Det går inte att importera med sig själv som medobservatör.  Detta är nu åtgärdat.
 • [Bugg 7595] [Presentera fynd] Vid Excellexport inkluderas inte kolumnen för ExternId.  Denna finns nu med
 • [Bugg 7488] [Stödinfo] Tooltips (hjälpruta som kommer upp när man för pekaren över) för valideringsregler funkade inte i Detaljerad lista.  Problemet är åtgärdat.
 • [Bugg 7704] [Floraväkteri] Felet Server Error uppkommer vid klick på floraväkterilokaler.  Nu uppkommer inte flet längre.
 • [Bugg 7468, 7535] [Rapportering] Det går ej att skapa ny fyndplats genom att skriva in koordinaterna under fliken Ny fyndplats om man rapporterar inom vissa typer av organisationsroller.  Felet är nu åtgärdat och det är nu möjligt att göra detta.
 • [Bugg 7441] [Projekt] Det går inte att ta bort projekt från en fyndplats under Mina fyndplatser.  Detta är nu möjligt att göra.
 • [Bugg 7734] [Projekt] ExternId och Projekt syns inte i detaljerad fyndinformation.  Problemet är åtgärdat och denna information syns nu också.
 • [Bugg 7761] [Sök] Sökning på fyndplats fungerar inte för fyndplatser knutna till Projekt.  Felet är åtgärdat.
 • [Bugg 7690] [Sök] Sökning på "Andra områden" i sökformuläret gav i vissa fall ingen träff och syntes inte i kartan, trots att det finns fynd.  Nu syns fyndplatserna.

Releaseversion 2.7.3 - 25 september 2014

 • [Förbättring] Manualen uppdaterad med de nya funktioner som tillkommit sedan maj 2013
 • [Förbättring 6804, 7252] [Mina sidor] Det framgick inte att det finns opublicerade fynd på en fyndplats.  Detta har nu förtydligats.
 • [Förbättring 6974] [Atlas] Grå atlasruta har nu blivit transparent.Detta för att förtydliga kartpresentationen.
 • [Förbättring 7098] [Import] Nu visas rätt information i GUI om hur många rader som maximalt kan importeras.
 • [Förbättring 7281] Sökning på region utan träffar ger ingen visuell feedback till användaren i atlaskarta.  Man får nu meddelande om att inga fynd finns för den aktuella sökningen.
 • [Förbättring 7283] Sortering och sökning på observatörer har förbättrats.
 • [Förbättring 7090] [Listor & statistik] Man kan nu söka fram personer i topplistor.
 • [Förbättring 7256] Rödlistekategori är nu synligt på söksidan.  Det låg tidigare dolt under ”fler sökparametrar”
 • [Bugg 6903 ] [Import] Om man importerar tomma rader kan dessa bli felaktigt importerade. Problemet är nu åtgärdat.
 • [Bugg ] [Projekt] Knappar saknas för att ändra eller ta bort projekt från "mina fyndplatser"  Nu finns knappar för detta.
 • [Bugg 7146] Problem med att uppdatera meddelandetyp för valideringsregler är åtgärdade.
 • [Bugg 7227] [Uppdatera fynd] Inom rollen som Floraväktare kunde ExternId för projekt dubbleras på flera fyndplatser.  Problemet är nu åtgärdat.
 • [Bugg 7238] [Bilder] Felaktig länk till "Valideringsregler" återfinns i administrationslistan för alla roller utom privat. Länken ledde till felsida. Länken är nu borttagen för de roller som ej har denna behörighet.
 • [Bugg 7260] [Import] När man importerar ett fynd med fyndplats med ExternId som ej finns innan, kan det bli felaktig fyndplats i granskaläget.  Detta är nu åtgärdat.
 • [Bugg 7279] [Import] Noggrannheten kunde oavsiktligt bli 0 meter vid import.  Problemet är nu åtgärdat.
 • [Bugg] [Rapportera] Fyndplats fick noggrannhet 0 meter om man skapade en ny fyndplats i rapportformuläret.  Problemet är nu åtgärdat.
 • [Bugg 7352] Om man editerar en fyndplats så får den ett projekt (det som låg i minnet från tidigare projektuppdatering) kopplat till sig.  Problemet är nu åtgärdat.

Releaseversion 2.7.2 - 1 september 2014

 • [Förbättring 5659] [Bilder] Filtrering av dagens bild har förbättrats
 • [Förbättring 6907] Funktion för projektval har förbättrats
 • [Förbättring 6888] [Import] Importfunktionaliteten har förbättrats
 • [Förbättring 7059] [Landskapskataloger] Vid sökning på specifik art i landskapskatalogen visas hela artgruppen och aktuell art är markerad.
 • [Bugg 6767, 6963] [Granska fynd] I granskningsläget visas inte vilket kön man valt (men det rapporterades korrekt) Nu visas valet i granskningsläget
 • [Bugg 6791] [Projekt] Knappar saknas för att ändra eller ta bort projekt från "mina fyndplatser"  Nu finns knappar för detta.
 • [Bugg 6893] [Import] Uppgift om medobservatör registreras inte vid import.  Nu går det att importera med medobservatör.
 • [Bugg 6914] [Landskapskataloger] Landskapskatalogen visar borttagna fynd Nu visas ej borttagna fynd längre. 
 • [Bugg 6979, 6981] [Bilder] Vid visning av bilder med kommentarer på specifik art visas samma bild flera gånger. dessutom får man Hoppsansidan när man bläddrar.  Nu visas varje bild endast en gång och bläddringen fungerar.
 • [Bugg 6993] Rapportera - om man går till listan med "mina fyndplatser", väljer ny fyndplats och sedan via flikarna går tillbaka till kartan så visas inte den nya fyndplatsen utan den gamla.  Nu uppdateras kartan med den fyndplatsen. 
 • [Bugg 7003] Går ej att scrolla i artväljaren (rullgardinsmeny) i Internet Explorer 11, undermenyn försvinner.  Problemet är åtgärdat.
 • [Bugg 7035] [Publicera fynd] Går ej att som privat användare publicera fynd tillhörande projekt som är kopplat till organisation.  Problemet åtgärdat.
 • [Bugg 5736] [Sök] Vid sökning av fynd med datumperiod (tidsintervall) visas inte sökresultatet om man inte anger start- eller stopptid.  Nu visas resultatet när man inte fyller i start- och stopptid
 • [Bugg 6570] [Uppdatera fynd] Om man flyttar ett fynd till en annan fyndplats uppdateras inte "Dagens fynd" och listorna.  Nu görs uppdateringarna korrekt.

Releaseversion 2.7.1 - 16 juni 2014

 • [Förbättring] Direktlänk till ”Länka till sökresultat” finns nu direkt under Sök-fliken under huvudmenyn. Den finns även precis som tidigare till höger på söksidan.
 • [Förbättring] Tydligare länkar till Mina listor under ”Mina sidor”-fliken.
 • [Förbättring 6730] Dagens fynd och Dagens bilder ska följa vald artgrupp. Om man under Min profil har valt artgrupp ställs Dagens fynd och Dagens bilder automatiskt in på den artgruppen.
 • [Förbättring 6736] Googlekartan visas numera som default (tidigare var det Metrias Sverigekarta).
 • [Bugg 6704] Förbättrad importvalidering
 • [Bugg 6768] Fel i Sök fyndplats under Mina fyndplatser - Sidan uppdaterades inte korrekt när man valde fyndplatsen. Problemet åtgärdat.
 • [Bugg 6761] Presentera koordinater enhetligt i systemet – koordinaterna presenterades inte utifrån den profilinställning man hade på Min profil >koordinatsystem. Nu presenteras de koordinater som man valt under Min profil.
 • [Bugg 6782] Som Floraväktare går det inte att visa detaljerad fyndinformation - ger felsida från detaljerad lista. Problemet åtgärdat.
 • [Bugg 6643] Det går inte att ta bort medobservatör från sökresultatsidan. Problemet åtgärdat.
 • [Bugg 6482] Dagens fynd - andrahandsfynd (när det inte är den som har observerat fyndet som rapporterar) blir utan uppgiftslämnare Nu blir uppgiftslämnaren rapportör vilken anges som "gnm Sven Svensson"
 • [Bugg 6693] När man har editerat fyndplats och väljer spara uppdateras inte formuläret korrekt. Problemet åtgärdat.
 • [Bugg 5979] Om man flyttar fyndplats blir det blev fel i dagens fynd. Nu uppdateras dagens fynd korrekt med kommun och Landskap efter en flytt av fyndplats.

Releaseversion 2.7 - 20 maj 2014

 • [Etapp 2 - ryggradslösa djur] Nu kan man även rapportera ryggradslösa djur
 • [Ny funktion] Landskapskataloger, del 1 Landskapskatalogerna visar vilka arter som noterats i vilka landskap och baseras på fynd i Artportalen samt från samlingar och litteratur. I Artportalen finns landskapskataloger för vissa grupper av insekter samt för mossor. Katalogerna är ett viktigt verktyg för validering (kvalitetssäkring) av fynduppgifter för dessa artgrupper. Katalogerna finns under Listor och statistik i huvudmenyn.
 • [Ny funktion] Verktyg för att skapa länkar till Artportalens sökresultat I nya Artportalen går det inte att få fram länkarna till sökresultaten direkt via URL:en utan man får istället skapa dem via ett enkelt verktyg där man kan välja art (eller högre taxon), region och tidsperiod och utifrån dessa parametrar få fram ett antal sökresultat, t.ex. fyndlista, karta, histogram eller bildgalleri. Till länkningsverktyget
 • [Förbättring 6356] [Presentera fynd] Rutan med information om artens klassificering som dyker upp när man för muspekaren över artnamnet i sökresultatet, försvinner för lätt när man försöker klicka i den.  Nu ligger den kvar så att man utan svårighet kan föra muspekaren dit.
 • [Bugg 6197] [Stödinfo och Tyck till] Användarna kan inte rapportera in fel via Hoppsan-sidan.  Problemet åtgärdat.
 • [Bugg 5564] [Importera fynd] Det går inte att importera om texten innehåller radbrytningar.   Problemet åtgärdat.
 • [Bugg 6398] [Listor och statistik] Om man klickar på "Listor och Statistik" i huvudmenyn kommer man till startsidan. Nu kommer man till Topplista för observatörer - alla artgrupper i hela landet. 
 • [Bugg 6401] [Fältdagbok] Det går inte att radera fynd ifrån "Min fältdagbok".  Problemet åtgärdat.
 • [Bugg 6427] [Bilder] När man valt "Dagens bilder", "Senast uppladdade bilder" eller "Senast bildkommentarerna" under Bilder i huvudmenyn kan man inte välja artgrupp. Problemet åtgärdat.
 • [Bugg 6503] [Exportera fynd] Det går ej att exportera till Excel om man har flera projekt med projektparametrar. Problemet åtgärdat.

Releaseversion 2.6.17 - 28 april 2014

 • [Ny funktion] Floraväkterirapporter
 • [Förbättring 6307] Förbättrad visning av sökvillkor och karta i Atlaskartan
 • [Förbättring 6301] Utökad översättning till engelska
 • [Bugg 6346] [Sök] Söker man med en polygon utan sökträffar zoomar kartan ut och hela Sverige visas. I vissa fall då sökningen resulterat i ett stort antal träffar visas de inte på kartan alls.  Problemen avhjälpta.
 • [Bugg 6277] [Import] Felaktiga koordinater kan göra att importen misslyckades helt utan felmeddelande. Nu får man meddelande om detta.
 • [Bugg 6184] [Presentera fynd] Symbolen för "anmärkningsvärt fynd" visas inte i minimerad lista. Nu visas symbolen i minimerad lista.
 • [Bugg 6323] [Bilder] Systemet visar maximalt 144 bilder i bildgalleriet. Nu visas alla bilder.
 • [Bugg 6340] [Skyddade fynd] Redigering av fynd som har varit dolt av användaren fram till ett visst datum kan inte redigeras Nu kan de fynden redigeras.
 • [Bugg 6360] [Listor och statistik]  "Mina listor" visar en blank sida om användaren inte är inloggad.  Nu visas inloggningsrutan.

Releaseversion 2.6.16 - 7 april 2014

 • [Ny funktion] Atlasinventering del 1 Visa fynd i atlasformat (som det har sett ut i småkrypsportalen samt växt- och svampportalen). Man kan välja mellan 5x5 och 10x10 km-rutor i Rt90-format.
 • [Ny funktion] Max- och mindjup samt höjd som standardparametrar Det blir möjligt att för alla arter rapportera max- och minimivärden för djup samt höjd över havet.
 • [Ny funktion] Möjlighet att rapportera och söka på ej funnen.  Rapportering av ej funnen kan endast ske inom projekt.
 • [Förbättring 4859] [Presentera fynd] Validator visas vid mouse over i fyndlistan.
 • [Bugg 6060] [Presentera fynd] När man ändrar region i rasterkartan ligger den gamla artlistan kvar.  Nu rensas artlistan när man ändrar region.
 • [Bugg 6063] [Presentera fynd] När man växlar mellan rutorna i rasterkartan ligger pagingen kvar på samma sida.  Nu hoppar pagingen tillbaka till sida 1 när man byter till annan ruta.
 • [Bugg 6219] [Presentera fynd] Det går inte alltid att peka på rutan i rasterkartan utan ibland behöver man peka under eller över.  Nu kan man peka på rutan.
 • [Bugg 5999] [Presentera fynd] Underkända fynd kan inte visas i detaljerad vy. Hoppsan-sidan visas.
 • [Bugg 6126] [Sök fynd, rapportformulär] Det går inte att söka på fyndplatser som består av mer än ett ord.
 • [Bugg 6130] [Sök fynd] Om man söker på fynd med bilder visas inget resultat.
 • [Bugg 6187] [Sök fynd] Det går inte att spara sökningar.
 • [Bugg 4562] [Bilder] Om man ändrar arten/underarten så kan man inte längre se bilden.  Nu kan man se bilden även om man ändrar artuppgiften för fyndet.
 • [Bugg 5786] [Bilder] Antalet bildvisningar räknas inte upp korrekt.
 • [Bugg 6043] [Import] Om man skriver fel värde i kolumnen Andrahand återkopplar inte systemet och man får inte veta att något är fel.
 • [Bugg 6118] [Import] Det går inte att importera flera medobservatörer med samma namn, sidan smäller.
 • [Bugg 6233] [Import] Vid import visades symbolen för samling vid visning av fyndet även om ingen uppgift om samling importerats.
 • [Bugg 4964] [Ändra fynd] Om man ska ändra projektparametrar för flera fynd samtidigt ändras de inte för alla fynd utan bara för ett.
 • [Bugg 6115] [Användare & Roller] Det går inte att lägga till sig som medobservatör på ett fynd som saknar observatör, sidan smäller.
 • [Bugg 6207] [Mina sidor] Min profil kan inte sparas om användaaliaset är fört kort. Det ska vara minst 4 tecken.

Releaseversion 2.6.15 - 17 mars 2014

 • [Bugg 5080] [Import] Om man importerar fynd där artnamnet finns både i släktnamnet och i artnamnet (t.ex. hästhov som hör till släktet tussilago och har det vetenskapliga namnet tussilago farfara) blir det problem eftersom systemet inte vet vilken av de olika varianterna som avses.  Nu väljer systemet automatiskt artnamnet.
 • [Bugg 5508] [Uppdatera fynd] Har man angett "Mikroskopierad" för svamp så kan man inte ändra detta.  Nu går det att ändra.
 • [Bugg 5948] [Import] Import av fisk med längd och vikt fungerar inte. Nu kan man importera med läng och vikt.
 • [Bugg 6034] [Sök fynd] Man kan inte göra sökningar på annat än art om man gör det i en roll som begränsar vilka arter man får tillgång till.  Nu kan man söka som vanligt.
 • [Bugg 6099] [Uppdatera fynd] Det går ej att ändra en publicerat fynd som ägs av en organisation. Ger Hoppsan-sidan. [140409 Buggen finns fortfarande]
 • [Bugg 6110] [Uppdatera fynd] Om man ändrar flera poster samtidigt med identisk kommentarer så blir kommentaren disablad. 
 • [Bugg 6123] [Uppdatera fynd] Vid ändring av flera fynd samtidigt kan man inte ändra de parametrar som har olika värden.   Nu kan man även ändra parametrar med olika värden.
 • [Bugg 6133] [Import] Om man ändrat defaultinställningen för koordinatsystem eller ändrat fyndplatsens noggrannhet blir det fel nästa gång man försöker importera på en fyndplats med samma namn. Fungerar nu.

Releaseversion 2.6.14 - 25 feb 2014

 • [Ny funktion] Visa sökresultat i rasterkarta (Google Mercator).
 • [Ny funktion] Presentera fynd som artlista. Enkel lista med vilka arter som setts i valt område.
 • [Förbättring 5295] [Presentera fynd] I detaljvyn ska även "extern-id" visas om fyndet är kopplat till projekt med "extern-id". Extern-id är en kod som används av floraväktarna. Nu visas extern-id i detaljvyn.
 • [Förbättring 5342] [Presentera fynd] Aktivitet är utbytt mot enhet på detaljerad vy. Nu visas enhet istället för aktivitet
 • [Förbättring 4779] [Sök] Göra det möjligt att söka på ej återfunnen.Nu kan man söka på ej återfunna fynd under "Fyndegenskaper" i sökformuläret.
 • [Bugg 5156] [Rapportformulär] I artnamnsväljaren i rapporteringsformuläret visas det vetenskapliga namnets auktor för det svenska namnet. Nu visas ingen auktor för det svenska namnet.
 • [Bugg 5892] [Gränssnitt] Fliken för administrera fynd visas trots att man inte har rätt roll. Ny visas inte fliken om man inte har administratörsrättgiheter
 • [Bugg 5937] [Export] I exporten anges 0 istället för "Noterad" eller "Ej återfunnen". Nu anges de rätta värdena istället.
 • [Bugg 5860] [Mina sidor - Mina fyndplatser] Ibland händer det att fyndplatser hamnar utanför det geografiska område som ens roll tillåter, t.ex. vid migrering från gamla Artportalen, vilket gör att ägaren inte kan ändra fyndplatsen.  En ägare till en fyndplats ska alltid kunna ändra den oavsett rollens begränsningar.
 • [Bugg 5252] [Mina sidor - Mina fyndplatser] Vid flytt av fyndplats till en annan socken, kommun, län får fyndplatsen både den gamla och den nya platsen. Nu ersätts den gamla fyndplatsen med den nya.
 • [Bugg 5532] [Listor] I vissa fall räknas underarter med i listorna, men det är bara arter som ska räknas. Nu räknas bara arterna med.
 • [Bugg 5255] [Ändra fynd] Man kan inte ta bort/ändra kommentar för flera fynd samtidigt. Nu kan man det.
 • [Bugg 5920] [Ändra fynd] Det går inte att spara om man editerar multipla fynd. Nu kan man spara.
 • [Bugg 6103] [Ändra fynd] Bekräftelsedatum (när confirmatören konfirmerar determinatörens uppgift) och bestämningsdatum (datum för när determinatören bestämmer fyndet) försvinner när man ändar fynd. Nu försvinner inte datumuppgiften.
 • [Bugg 5989] [Import] Samma namn på determinatör och konfirmatör gör att värdet försvinner och kommer aldrig fram till granskaläget.Nu ges ett felmeddelande istället. determinatör och konfirmatör ska inte kunna vara samma.
 • [Bugg 5919] [Import] De värden som skrivits in i kolumnen "offentlig samling" i rapportformuläret försvinner i importen. Nu försvinner inte värdena.
 • [Bugg 5155] [Formulär] Det går inte att välja visningsspråk för taxonväljaren på sök- och rapporteringsfomuläret. Nu kan man välja visningsspråk.

Releaseversion 2.6.13 - 30 jan 2014

 • [Bugg 5421] Skyddade fynd kommer inte med i Excelexporten. Nu kan man få med de skyddade fynd man har tillgång till genom att markera kryssrutan under sökresultatlistan.
 • [Bugg 5472] Vid Import av fynd får fyndet två ägare (både organisationen och rapportören) om man gör importen inom sin organisationsroll.  Nu blir endast organisationen ägare.
 • [Bugg 5498] Vid visning av skyddade fynd fungerar ej listan med publika fynd om man bläddrar framåt. Nu kraschar inte den publika listningen om man bläddrar bland de skyddade fynden.
 • [Bugg 5493] Det går ej att rätta felaktig projektparameter i granskaläget efter import.  Nu kan man rätta en felaktig parameter.
 • [Bugg 5666] Vid mouse over på bildikoner poppar ibland ett errorfönster upp. Nu händer inte detta längre.
 • [Bugg 5676] Om man har en roll som begränsar vilka arter man får hantera så sparas inte artnamnet mellan sökningarna utan man gör nästa sökning av misstag på alla arter.  Nu ligger den valda arten kvar även vid nästa sökning.
 • [Bugg 5682] Vid import med determinatör (och konfirmatör) så är dessa med i granskaläget men går förlorade vid publiceringen. Nu kommer de med. Däremot kommer offentlig samling att förloras (åtgärdas vid nästa release). 
 • [Bugg 4908] Observatör och medobservatör visas inte alltid i rätt ordning i sökresultatlistorna.  Nu visas alltid rapportören (om denne också är observatör) och sedan medobservatörerna.
 • [Bugg 5649] Länken till Dyntaxa fungerar inte i pop up-fönstret som dyker upp när man för musen över artnamnet i sökresultatlistorna.   Nu fungerar länken. 
 • [Bugg 5722] Systemet tillåter vid import att man skriver in antal med bokstäver men värdet valideras inte.  Nu tllåts man inte skriva in antal med bokstäver.
 • [Bugg 5727] Vid import av projekt med extern-id "fastnar" importen och man vet inte vad som händer.  Nu går det bra att importera med extern-id
 • [Bugg 5772] Det går inte att ta bort fynd som är från 1700-talet eller äldre.  Nu går det att ta bort så gamla fynd.

Kontaktinformation