SLU-nyhet

Trädportalens framtid utreds

Publicerad: 21 mars 2017

En förstudie har genomförts för att utreda hur Trädportalens och dess data på bästa sätt kan användas i framtiden. Det finns önskemål om en viss integrering med Artportalen så att man bara ska behöva rapportera och söka efter data på ett enda ställe.

En fullständig överföring av datat till Artportalen innebär att Trädportalens användare får all den funktionalitet som finns i Artportalen. Ett annat alternativ är att ha kvar Trädportalen men överföra data mellan portalerna. För tillfället pågår en diskussion mellan ArtDatabanken, länsstyrelserna och Naturvårdsverket om vilken väg man ska följa i framtiden. Synpunkter och önskemål om Trädportalens framtida utveckling eller avveckling mottas tacksamt.


Kontaktinformation
Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se