SLU-nyhet

Nya värden att välja

Publicerad: 25 mars 2013

Tre nya värden har lagts till listan för Karaktärsdrag enligt följande:

Insektsgångar: Märkbart med hål och gångar av insekter i bark eller ved förekommer. Registrera gärna specifika arter eller grupper under Trädlevande arter.

Svamp: Vedsvamp (tickor, skinnsvampar och vissa hattsvampar) på stam, grenar och rotben förekommer. Registrera gärna specifika arter eller grupper under Trädlevande arter.

Skador: Mekaniska skador förekommer. Specificera gärna i textfältet.Insektsgångar och svamp är särskilt lämpliga att använda när man inte kan identifiera insekterna eller svampen, i annat fall bör man registrera arten eller gruppen under Trädlevande arter.

Dessutom har ett värde för hålets placering (under Hålstadium) lagts till, nämligen för hål i grenverket. De möjliga värdena för hålets placering är därför:

  • placering ej bedömd
  • i stam ovan mark
  • med markkontakt
  • i grenar

Samtliga dessa kombineras med en storleksklass på hålet och lika många hål som det finns kombinationer kan registreras.


Kontaktinformation

Artur Larsson, organismgruppsansvarig steklar, systemansvarig Artfakta
SLU Artdatabanken
artur.larsson@slu.se, 018-672218

Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se