SLU-nyhet

Nya värden att välja

Publicerad: 25 mars 2013

Tre nya värden har lagts till listan för Karaktärsdrag enligt följande:

Insektsgångar: Märkbart med hål och gångar av insekter i bark eller ved förekommer. Registrera gärna specifika arter eller grupper under Trädlevande arter.

Svamp: Vedsvamp (tickor, skinnsvampar och vissa hattsvampar) på stam, grenar och rotben förekommer. Registrera gärna specifika arter eller grupper under Trädlevande arter.

Skador: Mekaniska skador förekommer. Specificera gärna i textfältet.Insektsgångar och svamp är särskilt lämpliga att använda när man inte kan identifiera insekterna eller svampen, i annat fall bör man registrera arten eller gruppen under Trädlevande arter.

Dessutom har ett värde för hålets placering (under Hålstadium) lagts till, nämligen för hål i grenverket. De möjliga värdena för hålets placering är därför:

  • placering ej bedömd
  • i stam ovan mark
  • med markkontakt
  • i grenar

Samtliga dessa kombineras med en storleksklass på hålet och lika många hål som det finns kombinationer kan registreras.


Kontaktinformation

Artur Larsson, organismgruppsansvarig steklar, systemansvarig Artfakta och Trädportalen
ArtDatabanken, SLU
artur.larsson@slu.se, 018-672218

Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se