SLU-nyhet

Blekinge är fullt av träd

Publicerad: 18 februari 2014

Blekinge län är trots sin ringa storlek full av intressanta träd. Via länsstyrelsen har det nu tillkommit drygt 56 000 träd till portalen. Därmed har portalen nu passerat en halv miljon träd.

Av Blekinges samtliga träd är minst 6 300 jätteträd, d.v.s. de är över 1 meter i diameter. Förmodligen finns många fler jätteträd att hitta i länet. De övriga inventerade träden har kommit med av andra skäl, t.ex. finns det nästan 30 000 hålträd inventerade. Hälften av alla inventerade träd i länet är ekar.


Kontaktinformation

Artur Larsson, organismgruppsansvarig steklar, systemansvarig Artfakta
SLU Artdatabanken
artur.larsson@slu.se, 018-672218

Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se