Om skyddsvärda träd i Artportalen

Senast ändrad: 26 mars 2020

I mars 2020 flyttades Trädportalen till Artportalen. Här kan du läsa allt om hur man gör för att rapportera och söka efter skyddsvärda träd i Artportalen.

Får vem som helst rapportera skyddsvärda träd?

Ja, vi är jätteglada om allmänheten vill rapportera skyddsvärda träd till SLU Artdatabanken via Artportalen. Datat är mycket viktigt för svensk naturvård. Läs nedan hur man gör.   

Hur rapporterar jag skyddsvärda träd i Artportalen?

I Artportalen kan man rapportera skyddsvärda träd, med de specialparametrar som är relevanta för sådana träd, genom att välja projektet ”Skyddsvärda träd” under Naturvård

Vilka parametrar är viktigast att jag anger?

Förutom art, datum och fyndplats som är obligatoriska uppgifter i Artportalen ser vi gärna att du rapporterar en eller flera av parametrarna nedan. De anges i prioritetsordning för att underlätta för dig som rapportör.  

Prio 1 

 • Trädstatus
 • Omkrets
 • Hålstadium
 • Hålets placering

Prio 2

 • Vitalitet
 • Åtgärdsbehov
 • Karaktärsdrag
 • Grendiameter på hamlingsträd
 • Artfynd knutna till trädet

Prio 3

 • Mulmvolym
 • Vedartad vegetation under trädets krona. Buskar inklusive hassel och en.
 • Vedartad vegetation under trädets krona. Sly och unga träd
 • Vedartad vegetation under trädets krona. Lövträd och tall
 • Vedartad vegetation under trädets krona. Gran
 • Vedartad vegetation från kronans trädprojektion till 5 meter utanför kronprojektionen. Buskar inklusive hassel och en.
 • Vedartad vegetation från kronans trädprojektion till 5 meter utanför kronprojektionen. Sly och unga träd
 • Vedartad vegetation från kronans trädprojektion till 5 meter utanför kronprojektionen. Lövträd och tall
 • Vedartad vegetation från kronans trädprojektion till 5 meter utanför kronprojektionen. Gran
 • Nuvarande omgivning Dominerande miljö inom 50m från trädet
 • Åtgärder och markanvändning Pågående dominerande skötsel inom 50m från trädet

Hur söker jag fram fynden från Trädportalen i Artportalen?

De fynd som flyttats över från Trädportalen finns i ett projekt som heter Trädportalen. Dessa kan sökas fram via sökformuläret på Artportalen.se genom att söka efter projektet. Fynden kommer naturligtvis även att synas i de vanliga sökningarna tillsammans med alla andra fynd.

För att se parametrarna som tillhör projektet behöver då gå in på den detaljerade fyndinformationen som du hittar genom att trycka på den blå i-symbolen till höger bredvid ett fynd i ett sökresultat.

Parametrarna kommer också med om du gör en Excelexport.

Hur söker jag fram skyddsvärda träd i Artportalen?

Alla fynd, oavsett om de rapporterats i ett projekt eller inte, visas i vanliga sökningar, så också skyddsvärda träd. Men för att söka ut endast de fynd som rapporterats antingen i Trädportalen eller i Artportalen efter att Trädportalen flyttat in behöver du söka fram fynd inom de båda projekten:

 • Projekt "Trädportalen", d.v.s. alla fynd som rapporterades i Trädportalen och som flyttats över till Artportalen.
 • Projekt "Skyddsvärda träd", d.v.s. alla fynd som rapporterats med specialparameterar i Artportalen fr.o.m. 25 mars 2020. 

Varför ligger de skyddsvärda träden i två olika projekt?

I samband med flytten till Artportalen gjordes mindre justeringar av Länsstyrelsernas metodik för inventering av skyddsvärda träd. Till exempel anges ”vitalitet” numera i procent istället för som en status. För att skilja träd som registrerats med de olika metoderna åt finns det två olika projekt i Artportalen.

Kan man rapportera in skyddsvärda träd med Excelimporten?

Ja, det finns en importmall, speciellt framtagen för att rapportera skyddsvärda träd upplagd på Artportalen.se under Rapportera > Importera > Fynd.

Kan jag rapportera in fynd med de parametrar som gällde i Trädportalen?

Ja, hör av dig till myndighetssupporten om du vill rapportera in enligt det gamla sättet.

Vad är skyddsvärda träd?

Läs mer om skyddsvärda träd

Mer information 

Allt om flytten av Trädportalen till Artportalen

Sidansvarig: anna.tano-graflind@slu.se