Hoppa till huvudinnehåll

Stormusslor

Musseldata samlas in för att öka kunskapen om och följa tillståndet för hotade och sällsynta sötvattenlevande arter i Sverige. Tidigare var SLU Artdatabanken datavärd för stormusslor men sedan januari 2021 har Insitutionen för vatten och miljö vid SLU tagit över datavärdskapet. 

Ett tjugotal musslor som ligger bredvic varandra i en lång rad på mossa.

Musselportalen byter huvudman

Institutionen för vatten och miljö på SLU tar från och med fredagen den 29 januari 2021 över datavärdskapet för stormusslor.

IVM är datavärd för sjöar och vattendrag (t.ex. bottenfauna, makrofyter etc.) vilket gör det naturligt att flytta datat om stormusslor dit. Det blir också enklare för användarna, som i huvudsak utgörs av länsstyrelsetjänstemän och konsulter, att bara behöva använda ett system som hanterar sötvattensarter inom miljöövervakningen. 

Databasen, som samlats in via musselportalen.se flyttas över till IVM som gör datat åtkomligt i sitt eget system. 

Åtkomst av musseldata

Musseldatat är fortsatt tillgängligt för tjänstemän på Länsstyrelsern samt via Analysportalen. Musseldatat som samlats in via Musselportalen består av ca 17 500 observationer. 

Mer information och kontaktuppgifter finns på IVM:s sida om datavärdskap.

Man står framför många musslor med ett mätverktyg i handen.

Musseldata är lämplig för miljöövervakning

Musseldata kan användas för att följa tillståndet i naturen, d.v.s. i miljöövervakningen. Rapportering kan göras av såväl enstaka uppgifter som information från större inventeringar enligt fastställda metoder. 

Undersökningstypen (metoden) för Stormusslor kan användas för uppföljning av Åtgärdsprogram för bevarande av flodpärlmussla respektive tjockskalig målarmussla, samt för uppföljning av miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag.

Publicerad: 26 januari 2022 - Sidansvarig: ulrika.sehlberg.samuelsson@slu.se
Loading…