API för inrapportering till Artportalen

Senast ändrad: 30 augusti 2021

SLU Artdatabanken har ett skriv-API för artobservationer som möjliggör inrapportering till Artportalen.

Så fungerar skriv-API:et

Det mesta som går att göra i vanliga Artportalen går också att göra via API:et:

 • Inloggning mot Artportalen.
 • Åtkomst till sina egna skyddade observationer (men ej till andras trots att man har behörighet i vanliga Artportalen).
 • Rapportering av alla parametrar som går att rapportera på artportalen.se.
 • Rapportering på egna privata fyndplatser, projektfyndplatser samt publika fågellokaler (endast fåglar).
 • Skapa, redigera och ta bort privata fyndplatser.
 • Uppladdning av bilder samt länkning av film- och ljudfiler. 
 • Redigering av fynd som rapporterats via appen. Vill man redigera fynd som rapporterats via artportalen.se eller annan app får man göra det där. 
 • Granskaläge.
 • Ange medobservatörer.
 • Lägga in fältbesök.

Följande ingår INTE i API:et för inrapportering

 • Skapa konto.
 • Använda funktionen Glömt lösenord.
 • Skapa projekt. Om man t.ex. vill att alla fynduppgifter som kommer in via appen ska hamna i ett speciellt projekt får man skapa det på artportalen.se först.
 • Se listor.
 • Se sin fältdagbok.
 • Mina sidor.
 • Ange någon annan som observatör till fynd man lägger in.
 • Start- och sluttid.

Parametrar

Precis som på artportalen.se måste man som minst ange:

 • fyndplats (kan kopplas till telefonens inbyggda GPS)
 • art, underart (taxon) etc.
 • observationsdatum

Rapportör blir automatiskt den som är inloggad som användare.

I övrigt kan man rapportera alla parametrar som går att rapportera i Artportalen:

 • Start- och slutdatum
 • Antal
 • Kön
 • Enhet
 • Ålder/Stadium
 • Ospontan
 • Osäker artbestämning
 • Upptäckarmetod samt bestämningsmetod (finns inte för alla artgrupper)
 • Biotop samt beskrivning av biotop
 • Substrat samt beskrivning substrat
 • Art som substrat samt beskrivning art som substrat
 • Skyddad t.o.m.
 • Längd och vikt
 • Max- och mindjup
 • Max- och minhöjd
 • Ej funnen (går endast att använda vid rapportering inom projekt)
 • Ej återfunnen
 • Privat och publik kommentar

Vi rekommenderar att man ger användaren möjlighet att rapportera in alla för artgruppen relevanta parametrar. För varje parameter man skickar med ökar kvaliteten på fynduppgiften.

Åtkomst

Länkar