Kom igång med API:erna

Senast ändrad: 24 februari 2020

Här får du information om hur man går tillväga för att bygga en applikation som hämtar information ur Artportalen och/eller Artfakta.

Observera att API:erna sedan 28 mars 2019 tills vidare är stängt för nya utvecklare. Läs mer

Så går det till, steg för steg

1. Läs på om hur API:erna fungerar

Icke-teknisk information om hur de fungerar, hur man gör och vilka villkor som gäller finns på SLU Artdatabankens sida om Öppna data och API:er. Teknisk dokumentation finns på Utvecklarportalen.

2. Utveckla din app i vår testmiljö.

Observera att API:erna sedan 28 mars 2019 tills vidare är stängt för nya utvecklare. Läs mer

För att få tillgång till API:erna behöver du först och främst ha ett konto i Utvecklarportalen. Prenumerera sedan på produkten Species Read (Sandbox environment) som ger dig den nyckel du behöver. OBSERVERA att om du i din app vill kunna låta användarna logga in för att se sina egna fynd, behöver du också en annan nyckel, som returnerar en token. För att få den nyckeln och bli registrerad hos oss, mejla support@artportalen.se

3. Få appen godkänd

Observera att möjligheten att få sin applikation godkänd i dagsläget är mycket begränsad på grund av budgetneddragningar. Läs mer

Godkännandet handlar om att SLU Artdatabanken vill säkerställa att informationen i applikation går i linje med vad som står i våra villkor och att den inte belastar prestandan onödigt mycket. Använd vårt formulär för att få din läs-applikation godkänd

4. Byt ut nyckeln

Efter att du fått vårt godkännande behöver du gå in på Utvecklarportalen och skicka en prenumerationsförfrågan på produkten Species Read som vi godkänner. Sedan är det bara att byta ut den gamla nyckeln mot den nya som kopplar mot produktionsmiljön.

Om SLU Artdatabankens API:er

Om du endast vill hämta artinformation (Artfakta)

Om du inte vill hämta observationer från Artportalen utan endast artinformation från Artfakta kan du välja produkten Species Information. Då utvecklar du direkt mot produktionsmiljön. Se skiss nedan. 

Hur får jag min applikation godkänd? 

Observera att möjligheten att få sin applikation godkänd i dagsläget är mycket begränsad. Läs mer

När du har utvecklat din applikation i testmiljön behöver du få ett godkännande av SLU Artdatabanken för att få nyckeln till produktionsmiljön. Genom att vi testar din applikation innan den görs tillgänglig i produktionsmiljön får vi en chans att se om våra API:er fungerar som de ska eller om det är något som behöver förbättras samtidigt som du som apputvecklare får vägledning i ditt arbete.  

Vi bedömer utifrån ett tekniskt perspektiv för att minska risken att inte applikationen belastar vår server för mycket, men också för att metoderna inte ska användas på ett felaktigt sätt. Om vi märker att metoderna inte används som det är tänkt gör vi vad vi kan för att förbättra dem. Vi kontrollerar också att de informationsmässiga kraven (t.ex. källhänvisning) är uppfyllda. Läs gärna igenom villkoren igen innan du skickar in din applikation för godkännande. 

För att vi ska kunna bedöma din applikation behöver vi få webbadressen eller installationsfilen beroende på vilken typ av applikation det handlar om. 

API:er för inrapportering

Läs om vårt skriv-API via länken nedan.  

API:er för inrapportering

Länkar 

SLU Artdatabankens utvecklarportal
Startsidan för Öppna data och API:er

Sidansvarig: anna.tano-graflind@slu.se