Mer om Dyntaxa

Senast ändrad: 24 februari 2020

Taxonomiansvarig – en sakkunnig person

För det viktiga arbetet med att kvalitetssäkra och uppdatera innehållet i Dyntaxa anlitar SLU Artdatabanken sakkunniga inom olika organismgrupper att vara taxonomiansvariga personer. Deras uppdrag beskrivs i dessa dokument:

Hur citeras Dyntaxa?

Hela databasen: Dyntaxa (2017). Svensk taxonomisk databas. Besökt på www.dyntaxa.se den ('dagens datum').
Enskilt taxon: Dyntaxa (2017). Svensk taxonomisk databas. Besökt på http://www.dyntaxa.se/taxon/info/###### den ('dagens datum'), där ###### motsvarar TaxonId.Exempel brunbjörn: http://www.dyntaxa.se/taxon/info/100145 den ('dagens datum'), där 100145 motsvarar TaxonId.

Kontakt innehåll

Johan Liljeblad
systemansvarig
johan.liljeblad@slu.se

Maria Backlund
taxonom
maria.backlund@slu.se

Stephen Manktelow
taxonom
stephen.manktelow@slu.se

Kontakt drift och system

Saad Himmo
drift och nätverk
saad.himmo@slu.se


Kontaktinformation

Johan Liljeblad, kontaktperson taxonomi
SLU Artdatabanken
Johan.liljeblad@slu.se, 018-672243

Sidansvarig: anna.tano-graflind@slu.se