Mer om Dyntaxa

Senast ändrad: 15 september 2020

Taxonomiansvarig – en sakkunnig person

För det viktiga arbetet med att kvalitetssäkra och uppdatera innehållet i Dyntaxa anlitar SLU Artdatabanken sakkunniga inom olika organismgrupper att vara taxonomiansvariga personer. Deras uppdrag beskrivs i dessa dokument:

Hur citeras Dyntaxa?

Hela databasen: Dyntaxa (2017). Svensk taxonomisk databas. Besökt på www.dyntaxa.se den ('dagens datum').
Enskilt taxon: Dyntaxa (2017). Svensk taxonomisk databas. Besökt på http://www.dyntaxa.se/taxon/info/###### den ('dagens datum'), där ###### motsvarar TaxonId.Exempel brunbjörn: http://www.dyntaxa.se/taxon/info/100145 den ('dagens datum'), där 100145 motsvarar TaxonId.

Kontakt

Se kontaktinformation längst ner på sidan. 

Vi som svarar på era frågor är: 

Johan Liljeblad
taxonom

Maria Backlund
taxonom

Stephen Manktelow
taxonom


Kontaktinformation

För ärenden gällande taxonomi och Dyntaxa
dyntaxa@slu.se

Sidansvarig: anna.tano-graflind@slu.se