SLU-nyhet

Fira Biologiska mångfaldens dag med att leta arter!

Publicerad: 16 maj 2018

Uppmärksamheten kring Biologiska mångfaldens dag har blivit stor. I år anordnas fler än 160 aktiviteter kring 22 maj. En rolig aktivitet kan vara att anordna eller delta i en bioblitz och rapportera in fynden i Artportalen.

ArtDatabanken har gjort det enkelt för den som vill lägga upp en bioblitz och följa resultatet av den i Artportalen. På nya temasidan Biologiska mångfaldens dag ser man alla bioblitzar tillsammans med annan rolig statistik som till exempel hur många arter som rapporterats i varje landskap och hur många rödlistade arter som rapporterats. Statistiken som visas är från en tvåveckorsperiod runt 22 maj och jämförs från år till år så att man lätt ska kunna se om vi lyckas öka rapporteringen.

Förhoppningsvis kan vi tillsammans med er rapportörer bidra till att öka intresset för vår natur och medvetenheten om artrikedomens betydelse. Ta med grannen, kollegan eller barnen ut och visa dem hur fantastisk naturen är och hur kul det är att rapportera i Artportalen!

Leta arter så mycket du hinner 15-29 maj och rapportera i Artportalen!

Oavsett om du är med i en bioblitz eller firar Biologiska mångfaldens dag på eget sätt, med att leta arter och vistas i naturen, hoppas vi att du vill ta dig den extra tiden att rapportera observationerna till Artportalen. Det gör stor nytta!

Hur lägger man upp en bioblitz i Artportalen?

Man lägger själv upp sin bioblitz i Artportalen och meddelar sedan deltagarna dess namn så att de lätt hittar den när de ska rapportera. Man väljer själv om den bara ska vara öppen för inbjudna medlemmar eller om den ska vara allmän så att alla kommer åt den. Om den ska vara allmän kontaktar man oss. Allt står på vår instruktionssida, se länkar nedan.

Länkar

Temasida Biologiska mångfaldens dag på Artportalen
Läs om vad en bioblitz är
Så lägger du upp din bioblitz i Artportalen
Så rapporterar du i Artportalen 
Aktiviteter Biologiska mångfaldens dag 2018
Biologiska mångfaldens dag, officiell webbplats

Sidansvarig: anna.tano-graflind@slu.se