SLU-nyhet

Ny nyckel för Sveriges sniglar

Publicerad: 05 juni 2019

Nu finns en digital nyckel som gör att du kan artbestämma Sveriges alla landlevande sniglar. Det finns drygt tjugo arter av sniglar i Sverige och de tillhör flera olika familjer av landlungsnäckor. Sniglar är egentligen snäckor, men deras skal är tillbakabildat. De flesta arter kan hittas i stadsnära miljöer.

Sniglar är egentligen snäckor och de flesta arterna har en liten skalrest kvar under ett hudveck. Man tror att skalen genom evolutionen har tillbakabildats. En fördel med det är att snigeln blir snabbare och smidigare. Det kan även vara en fördel att inte vara beroende av ett kalkkrävande skal.

Olika arter av sniglar kan påträffas i de flesta miljöer, från skogar till våtmarker och fjäll, men nästan samtliga kan förekomma i trädgårdar och parker. Man kan alltså göra spännande upptäckter direkt i sin närmiljö. Sniglar är alltså betydligt mer än de så kallade mördarsniglarna och väl värda att utforskas. Eftersom de saknar skyddande skal är de känsliga mot torka och därför lättast att se på natten och morgonen, samt under regniga dagar.

Sveriges sniglar varierar i storlek från 1,5 cm till mer än 20 cm. Färgerna varierar stort, från svart och vit till bland annat klarröd, brun, gul och blågrå. Det finns också stora skillnader i mönster mellan arterna, från enfärgade till randiga och spräckliga. Även inom arterna finns stor variation, särskilt i teckningen.

Den digitala nyckeln finns i nya Artfakta och kan enkelt användas i mobilen. Nyckeln är av flervalstyp, vilket gör att man kan välja olika ingångar för att komma till rätt art. Jonas Roth har fotograferat och skapat nyckeln till Sveriges sniglar. Ted von Proschwitz har skrivit artpresentationerna och Ulf Bjelke har varit projektledare.


Kontaktinformation

Ulf Bjelke, limniska evertebrater
SLU Artdatabanken
, 018-672614

Sidansvarig: mia.maria.ronell@slu.se