Namn och släktskap i Artfakta

Senast ändrad: 09 september 2021

I tjänsten för namn och släktskap i Artfakta kan du söka information om rekommenderade namn, vanligt förekommande synonyma namn, felanvända namn och namnförändringar som gjorts över tid. All taxonomisk information hämtas från Dyntaxa – Svensk taxonomisk databas.

Dyntaxa – Svensk taxonomisk databas innehåller information om drygt 100 000 svenska taxa på olika nivåer, till exempel art, släkte eller familj, och drygt 300 000 namn.

Informationen finns tillgänglig i tjänsten för namn och släktskap och är helt integrerad i Artfakta. Det är alltså enkelt att gå mellan de olika funktionerna för namninformation och annat innehåll, såsom artbeskrivningar, naturvårdsinformation, fyndkartor och möjligheter att rapportera.

Namn och släktskap i Artfakta är en vidareutveckling av den sedan länge använda webbsidan dyntaxa.se. Dyntaxa.se stänger ner under hösten 2021.

Detta kan du göra i tjänsten för namn och släktskap

  • Söka fram rekommenderade namn och vanligt förekommande synonyma namn
  • Se felanvända namn och ej accepterade namn
  • Se historik över taxonomiska ändringar och namnförändringar som gjorts över tid
  • Se namnrelationer
  • Se förekomst och invandringshistoria i Sverige
  • Göra filtreringar och gruppera innehåll för en god överblick
  • Exportera listor till excel
  • Jämföra listor
  • Spara listor

 

Demo Namn och släktskap

I den här introduktionsfilmen berättar vi om Dyntaxa – Svensk taxonomisk databas och går igenom vilken information du hittar och hur du kan använda alla nya funktioner i tjänsten för namn och släktskap i Artfakta.

Kontaktinformation