Frågor och svar om sökning och urval i Fyndkartor i Artfakta

Senast ändrad: 01 februari 2021

Här har vi samlat frågor och svar från webbinariet Nya smarta fyndkartor i Artfakta som genomfördes den 9 december 2020.

Frågor om sökning och urval

Planerar ni att lägga in typiska arter också i naturvårdslistan?

Finns det fler datakällor i Fyndkartor än kartan i Artportalen?

  • Ja, här är Artportalen bara en källa av flera. I Fyndkartor har vi just nu 13 datakällor och det kommer fler.

Kan man klistra in och söka på flera taxon-ID samtidigt?

  • Ja, det går bra att klistra in flera taxon-id. Använd knappen ”Klistra in” till höger om sökfältet.

Är detta något som kommer att ersätta Artportalen? Det vill säga kommer rapportering och så vidare också att flytta till Artfakta? Hur förhåller sig Artfakta, Artportalen och Analysportalen till varandra?

  • Rapportering finns redan i Artfakta, i flera olika formulär beroende på behov. Rapporterna går till Artportalen, samtidigt som Artfakta hämtar fynd från Artportalen. Artfakta delar alltså data med Artportalen och Analysportalen, så man kan se detta som en vidareutveckling av rapportering och fyndredovisning.

Räknas stjärtlösa groddjur som en art? Det stod att den hittat 29 arter av groddjur i Sverige, det finns bara 14 så då måste den dubbelräkna på något sätt…

  • Stjärtlösa groddjur kommer här upp bland arterna i listan för att någon rapporterat fyndet som ett obestämt stjärtlöst groddjur, det är namnet man valt. Det finns också främmande groddjur och vissa rapporter är gjorda på ett högre taxon än art (t.ex. släkte). Därför blir det flera taxa i listan, inte bara arter. Data visar vad folk faktiskt rapporterat.

Så då visar den inte antalet som rapporterats in som arter utan arter + släkten + familjer + ordningar?

  • Den visar det man rapporterat, om man angett en art så läggs en observation till den arten, har man angett ett släkte (för att man inte vet vilken art det är) så läggs observationen till det släktet.

Jag tycker att fynd är väldigt missvisande eftersom många inrapporteringar är dubbletter eller ännu fler fynd på samma/nästan samma plats. Dessutom tas ju inte fynd bort som inte finns kvar, exempelvis när vi ger dispens för att ta ner ett mistelträd. Artportalen och annat medborgarrapporterat data är ju obalanserat, det går inte att komma ifrån och därmed måste ju allt tas med en nypa salt.

  • Man kan inte ta bort fynd, då skulle vi inte längre redovisa det folk faktiskt observerar och man skulle förlora historiken. Vill man ha en ögonblicksbild av naturen så behövs "färska" och helst systematiska observationer. Om man tagit bort något så bör man alltså göra en rapport med kategorin Avlägsnad. Om en art är borta från en plats så bör man rapportera den som Ej återfunnen. Bara på det sättet kan vi hålla reda på vad som händer över tid.
  • Det är sant att många personer kan rapportera samma sak på samma plats, men det är fortfarande riktiga fynd/observationer som man får hantera på lämpligt sätt. Flera rapporter bekräftar och kompletterar varandra. Valideringsorganisationen i Artportalen gör också ett stort arbete med att ”slå ihop” dubbletter och rätta upp fel som man upptäcker. Men man får aldrig glömma att detta är vad folk faktiskt observerar och rapporterar, och det är ju enda sättet att närma sig hur det ser ut i naturen.

Kan man spara egna listor, till exempel om man vill spara en liten lista med svenska problematiska arter? Jag ser att listorna ligger kvar som historik en stund, men de tas bort senare antar jag när man sökt tillräckligt många gånger?

  • Senaste gjorda sökningar ligger kvar ett tag så att man snabbt kan gå tillbaka. I Artfaktas Mina arter kan man skapa egna listor. Är man dessutom inloggad så kan man spara flera olika listor efter behov.

Går det att söka på observatör?

  • Nej, vi vill inte underlätta kartläggning av vad människor gör.

Kommer det finnas möjlighet att söka på sällsynta eller ovanliga arter? Det förutsätter väl att checklistorna är uppdaterade på detta. Jag tänkte i detta fall på kärlväxter.

  • "Sällsynta" och "ovanliga" arter är inte märkta med dessa attribut, men om du vet vilka arter det är så kan du givetvis söka på dem och skapa dig en lista. I Artfaktas artlistor redovisas antalet fynd av respektive art och det kan vara en vägledning till vilka som är sällsynta.

Fler frågor och svar från webbinariet

Frågor om karta och diagram

Frågor om främmande och invasiva arter

Frågor om teknik 

Mer om Fyndkartor i Artfakta

Fyndkartor i Artfakta


Kontaktinformation
Sidansvarig: mia.maria.ronell@slu.se