Frågor och svar om främmande och invasiva arter i Fyndkartor i Artfakta

Senast ändrad: 01 februari 2021

Här har vi samlat frågor och svar från webbinariet Nya smarta fyndkartor i Artfakta som genomfördes den 9 december 2020.

Frågor om främmande och invasiva arter

När man anger Avlägsnad är man väl inte säker på om arten verkligen är borta, exempelvis kan kanske jättebalsamin komma tillbaka från fröbank under flera år?

  • Precis, därför är det viktigt att göra återbesök och rapportera Ej återfunnen för att man säkert ska veta att den är borta. Avlägsnad anger man bara när man gjort en åtgärd. Finns arten kvar vid nästa tillfälle så anger man det, och gärna hur mycket som finns kvar av den så att man kan planera nya åtgärder.

Varför begreppet Avlägsnad och inte Åtgärdad eller Utrotad?

  • Åtgärdad kan ju även tolkas som en positiv insats och säger inget om intentionen. Utrotad kan tolkas som att man faktiskt lyckats med bekämpningsåtgärden, vilket inte behöver vara fallet, utan bör följas upp vid senare tillfälle. Avlägsnad förklarar intentionen med åtgärden utan att säga något om utfallet.

Kan man söka/sortera på exempelvis endast Avlägsnad eller Ej återfunnen?

  • Ja, i Filter kan man filtrera på fyndstatus.

Finns det något lätt sätt att söka ut de arter som är klassificerade enligt SLU Artdatabanken? Typ alla som är klassade som SE eller liknande?

  • Ja, i den allmänna fyndkartan väljer du Främmande arter bland Naturvårdslistorna och sedan filtrerar du på den kategori du är intresserad av. Filter finns i övre högra hörnet när du är inne i kartan. Kartan för invasiva arter visar i första hand EU-direktivets arter, men man kan där lägga till ytterligare främmande arter. Du kan också kombinera ditt val med till exempel. taxon och område så att du får svar av typen "Alla främmande kärlväxter inom min kommun".

Fler frågor och svar från webbinariet

Frågor om sökning och urval

Frågor om karta och diagram

Frågor om teknik

Mer om Fyndkartor i Artfakta

Fyndkartor i Artfakta


Kontaktinformation
Sidansvarig: mia.maria.ronell@slu.se