Hoppa till huvudinnehåll

Rödlistning

Här hittar du information om vad rödlistning innebär. Vill du söka efter arters bedömning ska du gå till webbtjänsten artfakta.se. Den svenska rödlistan är en bedömning och sammanställning över enskilda arters risk att dö ut i Sverige och ger en överblick över arternas tillstånd. Rödlistan innebär inte i sig en prioritering av vilka arter som ska beaktas inom naturvården, men utgör ett stöd för att göra dessa prioriteringar. Den kan vara till hjälp vid identifiering och prioritering av naturvårdssatsningar, och den kan bidra med kunskap för att nå uppsatta miljömål.

Sök rödlistade arter i Artfakta

Här kommer du till en lista med alla rödlistade arter. Vill du söka en specifik art i Artfakta så kan du använda sökfönstret till vänster. I Artfakta kan du läsa om, och ladda ned, fakta om rödlistade arter och filtrera fram det du själv är intresserad av, t.ex. artgrupper, biotopklassningar eller geografiska avgränsningar.

Groda i stiliserat förstoringsglas mot rutig bakgrund, allt i röd ton. Grafik

Beställ Rödlista 2020

Här kan du beställa eller ladda ner "Rödlistade arter i Sverige 2020" eller rapporten "Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer– rödlistade arter i Sverige 2020". Rödlista 2020 publicerades i april 2020.

Omslag Rödlista 2020 där fågeln Kungsfiskare är rödtonad mot rött. Grafik

Hur blir en art rödlistad?

Rödlistning handlar om att bedöma arters risk att dö ut, i vårt fall från Sverige. För att arter ska bedömas på liknande sätt finns ett antal kriterier som avgör vilken kategori arter hamnar i.

Skogslandskap med sjö i lila och rosa. Grafik

Filmer om rödlistning

Karin Ahrné och Wenche Eide berättar om rödlistan och rödlistning.

Röd popcorn-kartong med "play"-knapp som ligger transparent över. Grafik

Vanliga frågor och svar - FAQ

Här kan du läsa och få svar på de vanligaste frågorna om rödlistan och rödlistning samt hitta en sammanfattning av resultatet 2020.

Bokstäverna FAQ på röd botten. Grafik

Dagens rödlistade art

Skogsharen har minskat i antal under senare år. Hur omfattande minskningen är och hur olika faktorer spelar in vet man inte helt säkert. Men skogsharen hotas av klimatförändringen och av fältharen, som är en främmande art i Sverige. Här hittar du fler exempel!

En skogshare som sitter i skogen. Foto
Publicerad: 17 augusti 2023 - Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se
Loading…