Hoppa till huvudinnehåll
SLU Artdatabanken

Verksamhetsberättelse 2020

Här kan du läsa om SLU Artdatabankens arbete med rödlistan, EU:s naturvårdsdirektiv,  biogeografisk uppföljning, uppföljning i havsmiljön, områdesskydd, artfakta, kvalitetsgranskning av fynd, invasiva arter, forskning, datavärdskap, åtgärdsprogram, samarbeten och väkteri med mera. Som vanligt ett år fyllt av verksamhet och resultat!

Det interna arbetet under året påverkades av att SLU Artdatabankens chef Lena Sundin Rådström slutade. Lena Tranvik tog över som tillförordnad chef och personalen medverkade till att föreslå åtgärder till ett större förändringsarbete. Det arbetet sker från och med 2021 under ledning av SLU Artdatabankens nye chef Mark Marissink som tillsattes i slutet av året.

Lena Tranvik. Foto

Ett omtumlande år fyllt av natur!

Hur kommer vi att komma ihåg år 2020? Blir det året när Sveriges befolkning återfann naturen? Jag tror det, liksom att miljön kommer att tjäna på att vi tvingades minska resandet och bli bättre på att mötas digitalt. Trots pandemin har vi på SLU Artdatabanken kunnat arbeta vidare och följa våra målsättningar som kunskapscentrum för arter och naturtyper. Tröskeln för att ställa om till ett digitalt arbetssätt var förhållandevis låg.

Det största publika och mediala resultatet var publiceringen av Rödlista 2020, men mycket mer hände som du kan läsa i denna verksamhetsberättelse! Ladda ner verksamhetsberättelsen som PDF.

Lena Tranvik, programchef, SLU Artdatabanken (Tillförordnad chef för Artdatabanken 2020)

Miljöanalys

SLU har ett samhällsuppdrag som är unikt bland Sveriges universitet och högskolor. Utöver utbildning och forskning har SLU regeringens uppdrag att bedriva fortlöpande miljöanalys.

Publicerad: 06 juli 2021 - Sidansvarig: johan.samuelsson@slu.se
Loading…