Verksamhetsberättelse 2020

Senast ändrad: 03 maj 2022

Här kan du läsa om SLU Artdatabankens arbete med rödlistan, EU:s naturvårdsdirektiv, biogeografisk uppföljning, uppföljning i havsmiljön, områdesskydd, artfakta, kvalitetsgranskning av fynd, invasiva arter, forskning, datavärdskap, åtgärdsprogram, samarbeten och väkteri med mera. Som vanligt ett år fyllt av verksamhet och resultat.

Fakta:

Publicerad av: SLU Artdatabanken
Antal sidor: 22
ISBN: 978-91-87853-63-0 (PDF)
Grafisk form: Katarina Nyberg
Redaktörer: Johan Samuelsson