Verksamhetsberättelse 2019

Senast ändrad: 03 maj 2022
Bild av omslag på en broschyr

År 2019 präglades av stora insatser för naturvården. Minskade anslag innebar samtidigt stora budgetnedskärningar. I denna verksamhetsberättelse presenteras allt som gjorts under året inom miljöanalys, forskning, framtagande och tillgängliggörande av artinformation, rapportering och fynddata, utveckling av nya webbapplikationer, fortsatta samarbeten och mer i en enklare rapportform jämfört med tidigare år.

År 2019 präglades av stora insatser för naturvården. Utmärkande insatser var bland annat rapportering enligt art- och habitatdirektivet, sammanställningar inför Rödlista 2020 och publicering av en rapport om värdväxters betydelse. Nya Artfakta som är ett första steg i utvecklingen av en gemensam ingång för SLU Artdatabankens alla webbapplikationer lanserades i maj. Artfakta samlar tjänster för artbestämning och rapportering till Artportalen, samt innehåller information om arter och deras status inom naturvårdsarbetet. En ny tjänst för inrapportering av invasiva främmande arter utvecklades under året och integrerades i nya Artfakta. Efter den första releasen av nya Artfakta har utvecklingen fortsatt, med till exempel förbättrade filter och en bevakningstjänst av intressanta fynd. Nya digitala artnycklar har publicerats i Artfakta. I slutet av året släpptes den fjärde och sista boken om bladmossor i bokverket Nationalnyckeln.

Ett 10-årsjubileum för samarbetet mellan de svenska och norska artprojekten uppmärksammades och fler pågående internationella arbeten fortsatte.

SLU Artdatabanken införde avgifter för bland annat distribution av skyddsklassade data, en åtgärd för att försöka säkra långsiktig finansiering. Verksamhetsåret stod inför stora budgetnedskärningar. Minskade anslag gjorde att personal behövde varslas.

Årets verksamhetsberättelse har gjorts i en enklare rapportform jämfört med tidigare år och finns tillgänglig att ladda ner här.

Ladda ner verksamhetsberättelse 2019

Fakta:

Publicerad av: SLU Artdatabanken
Antal sidor: 16
ISBN (tryck): 978-91-87853-59-3
ISBN (digital): 978-91-87853-60-9
Grafisk form: Katarina Nyberg
Redaktörer: Johan Samuelsson, Mia Maria Ronell


Kontaktinformation

Mia Maria Ronell, kommunikatör
SLU Artdatabanken
mia.maria.ronell@slu.se, 018-672689, 070-3329419