Verksamhetsberättelse 2017

Senast ändrad: 03 maj 2022

År 2017 har som vanligt varit innehållsrikt och fantastiskt spännande! Artfakta har utvecklats och bl.a. fyllts på med digitala artnycklar och fakta om arter och produktionen av Nationalnyckelböcker har dragit igång på allvar.

År 2017 har som vanligt på SLU Artdatabanken varit innehållsrikt och fantastiskt spännande! Artfakta har utvecklats och bl.a. fyllts på med digitala artnycklar och fakta om arter och produktionen av nationalnyckelböcker har dragit igång på allvar. Det har också varit ett digert plan­eringsarbete för att kunna leverera både Rödlista 2020 och EU-rapporteringen av art-, habitat-, och fågeldirektivet 2019. Vi har också tagit många viktiga inriktningsbeslut för verksamheten. Dessa beslut gäller bl.a. en ny varumärkesstruktur; en tjänsteportal, som underlättar för användarna genom att samla våra publika tjänster i en gemensam ingång; samt att införa Pm3, en styrmodell som förbättrar vår IT förvaltning. Utöver detta så har uppdragen haglat in, inte minst inom främmande arter.

Våren 2017 presenterades en extern utvärdering av SLU:s 10 program inom miljöanalys. Det ”Biologiska ­mångfaldsprogrammet” är ett av dem och består till 99 % av SLU Artdatabankens verksamhet. Jag är glad över den positiva bild som utredningen gav av vår verksamhet. Vi kan dock förbättra samverkan med externa aktörer och bli mer kända för vad vi gör. Intressant var utvärderingens förslag att vi behöver etablera ett IT system för naturtyper, likt Dyntaxa, för arter! Att etablera ett svenskt naturtypsindelningssystem, SveN är påbörjat och så småningom kanske SLU Artdatabanken kan lansera IT-systemet ”Dynatur”.

Rapporterna från IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) talar sitt tydliga språk: Vi riskerar vår egen framtid om artutrotningen fortsätter som hittills! Det är egentligen ingenting nytt, men det är bra är att de verkligen framhäver att förlusten av biologisk mångfald är ett minst lika stort problem som klimatförändringen. I det perspek­tivet känns det mycket bra att SLU Artdatabanken finns och att vi lägger ned all vår kraft på att leverera den kunskap som behövs för att Sverige ska klara av att nå nationella och internationella mål för biologisk mångfald.

År 2017 hade mycket att ge och jag ser fram emot att ta mig an nästa år tillsammans med mina närmsta chefer, personalen, vårt nya Ledningsråd och er där ute. Jag är oerhört stolt över SLU Artdatabanken och jag är mycket glad över att kunna presentera det vi gör för er genom denna verksamhetsberättelse!

Lena Sundin Rådström, chef SLU Artdatabanken

 

Ladda ner Verksamhetsberättelse 2017

Fakta:

Publicerad av: SLU Artdatabanken
Antal sidor: 32
Grafisk form: Katarina Nyberg
ISBN (tryck): 978-91-87853-33-3
ISBN (digital): 978-91-87853-34-0
Redaktion: Johan Samuelsson och Katarina Nyberg
Pris: 0 kr