Verksamhetsberättelse 2016

Senast ändrad: 03 maj 2022

Dags att reflektera över ett helt års arbete. Vad hinner man på ett år? Du som läser detta har säkert funderat på samma sak. I vår verksamhets­­be­rättelse kan du läsa om hur vi har arbetat med artfakta, Svenska art­projektet och naturvård. Där står också om hur vi fortsätter att vara ett stöd för myndigheter om arter, skyddade områden med mera.

Några av oss har också lagt ner stor möda på Biogeografisk uppföljning. Dessa insatser blir ett värdefullt underlag till den kommande EU-rapporteringen enligt Art- och habitatdirektivet 2019. Vi fortsätter också att engagera oss och samverka internationellt för vi tror att vi kan bidra, påverka och lära.

År 2016 var året då våra egna forskare fick nya friska pengar och utvecklade sin verksamhet. De publicerar löpande nya resultat och jag ser mycket fram emot vad som kommer härnäst. Som tidigare ägnar vi mest tid åt fortlöpande miljöanalys, en verksamhetsgren som är unik för SLU bland Sveriges universitet och högskolor. Här ingår bland annat vårt arbete med rödlistning och fynddata, som ni därute oförtröttligt stöttar oss med.

Regeringen pekar med hela handen att alla myndigheter ska digitalisera och samverka med varandra för att förbättra tillgänglighet till information för att förenkla för medborgare och företag. Jag är stolt över att SLU  Artdatabanken ligger så väl framme inom det området. Vi representerar också numera SLU i Naturvårdsverkets uppdrag Smartare miljöinformation, närmare bestämt i styrgruppen för Naturprogrammet och i en expertgrupp för IT arkitektur. Spännande att så mycket är på gång!

Mycket IT alltså och hur vi tänker om det kan du läsa i några intervjuer i verksamhetsberättelsen.

I övrigt har 2016 präglats av flera uppstarter av angelägna naturvårdsuppdrag. Du kommer att få höra mer från oss om bland annat naturtyper, invasiva främmande arter, grön infrastruktur och mycket mer av smart information.

Trevlig läsning och håll kängorna leriga!

Lena Sundin Rådström, chef SLU Artdatabanken

 

Ladda ner Verksamhetsberättelse 2016

Fakta:

Publicerad av: SLU Artdatabanken
Antal sidor: 28
Form och Layout: Katarina Nyberg
ISBN (tryck): 978-91-87853-22-7
ISBN (digital): 978-91-87853-21-0
Redaktion: Johan Samuelsson, Mona Olsson, Katrina Nyberg


Kontaktinformation

Mia Maria Ronell, kommunikatör
SLU Artdatabanken
mia.maria.ronell@slu.se, 018-672689, 070-3329419