Svenska och norska artprojekten

Senast ändrad: 19 maj 2022
Stiliserad mörkgrön fluga sedd ovanifrån på ljusgrön bakgrund. Grafik

Två världsunika projekt som tillsammans utforskar den biologiska mångfalden. I denna broschyr lyfts resultaten från de svenska och norska artprojekten fram. Hittills har mer än 3 000 nya arter för Sverige och lika många för Norge upptäckts, varav totalt cirka 2 000 arter också är helt nya för vetenskapen.

År 2002 fick SLU Artdatabanken i uppdrag av Sveriges regering och riksdag att starta Svenska artprojektet. Målet är att identifiera och beskriva alla Sveriges flercelliga organismer - genom inventeringar, taxonomisk forskning och vetenskaplig och populärvetenskaplig publicering. Sju år senare, 2009, gav den norska regeringen Artsdatabanken i Trondheim uppdraget att påbörja vår norska motsvarighet, Artsprojektet. I den här färgsprakande broschyren presenteras de spännande resultaten som de bägge artprojekten uppnåtts hittills och det fina samarbetet mellan de båda länderna lyfts fram.

Ladda ner: Svenska och norska artprojekten (pdf)

Ladda ner: The Swedish and Norwegian Taxonomy Initiatives (pdf)

 

Fakta:

Publicerad av: SLU Artdatabanken
Antal sidor: 20
Form och layout: Katarina Nyberg (SLU Artdatabanken)
ISBN (tryck): 978-91-87853-26-5
ISBN (digital): 978-91-87853-25-8
Redaktion: Ingrid Salvesen (Artsdatabanken), Per Alström (SLU Artdatabanken), Rikard Sundin (SLU Artdatabanken)


Kontaktinformation

Cecilia Nordström, webbansvarig kommunikatör
SLU Artdatabanken
cecilia.nordstrom@slu.se018-672441, 072-2032967