Invasion av främmande kräftdjur i Mälaren och Vättern

Senast ändrad: 25 juni 2024

Under 2023 upptäcktes tre invasiva främmande arter av kräftdjur i Sverige, dels i Vättern och dels i Mälarområdet. Åren dessförinnan hade tre andra arter av främmande kräftdjur påträffats.

Dessa är så kallade märlkräftor och pungräkor, längd 6–30 mm, vilka har orsakat stora problem och ekosystemförändringar i sötvatten på kontinenten och på brittiska öarna. De tillhör alla högsta riskkategorierna i svenska och internationella riskbedömningar av främmande invasiva arter. I Storbritannien kallas två av dem för ”Killer shrimp” och ”Demon shrimp”.

 

Ladda ner rapporten Invasion av främmande kräftdjur i Mälaren och Vättern

Fakta:

SLU Artdatabanken rapporterar 33
Publicerad av: SLU Artdatabanken, Uppsala
Författare: Ulf Bjelke
Grafisk form: Katarina Nyberg

Publiceringsår: 2024
Antal sidor: 8
ISSN: 2003-5373 (tryck), 2003-5381 (pdf)
ISBN: 978-91-87853-76-0 (pdf)

Omslagsbild
Större rovmärla Dikerogammarus villosus
Foto: Jonas Roth


Kontaktinformation

Ulf Bjelke, limniska evertebrater
SLU Artdatabanken
, 018-672614