Bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna

 

artdata.se_billy_med_djur.png

Nationalnyckeln – som är en del av Svenska artprojektet – är ett bokverk som presenterar och tillgängliggör kunskap om svenska arter. Finns kunskap om arter tillgänglig, finns även förutsättningar att såväl upptäcka nya arter som att skydda och arbeta med de arter som vi vet redan finns.

I bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna beskrivs arter i Sverige, med populärvetenskaplig text, lättanvända nycklar för artbestämning och vackra, pedagogiska illustrationer. Här kan du hitta djur, svampar och växter oavsett om de är stora eller små, vanliga eller ovanliga, vattenlevande eller landlevande.

Den första volymen Dagfjärilar publicerade 2005 och fram till idag är 17 volymer utgivna.

Publicerad: 25 april 2017 -