Beställ Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer– rödlistade arter i Sverige 2020

Senast ändrad: 23 april 2020

Här kan du beställa eller ladda ner rapporten "Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer– rödlistade arter i Sverige 2020".

Här hittar du en sammanfattning av rödlistningsbedömningen. Till exempel jämförs antalet och andelen rödlistade arter mellan olika organismgrupper, biotoper, substrat och påverkansfaktorer. Enskilda arters bedömningar hittar du dock inte här, utan i Rödlista 2020. Beställ eller ladda ner Rödlista 2020.

Obs! Vi skickar med denna rapport automatiskt när du beställer Rödlista 2020.


Ladda ner Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer– rödlistade arter i Sverige 2020

Beställ Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer– rödlistade arter i Sverige 2020

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU Artdatabanken för att administrera din beställning. I och med att du klickar på skicka-knappen godkänner du detta. Läs mer om hur SLU Artdatabanken behandlar dina personuppgifter.

Fakta:

Publicerad av: SLU Artdatabanken
Publiceringsår: 2020
Antal sidor: 66
Redaktion: Wenche Eide, Karin Ahrné, Ulf Bjelke, Sanna Nordström, Elisabet Ottosson, Jonas Sandström och Sebastian Sundberg
Övriga huvudförfattare: Sofia Blank, Ann-Britt Florin, Christina Halling, Tomas Hallingbäck, Gustav Johansson, Niklas Johansson, Michael Krikorev, Kerstin Mo, Johan Nilsson, Göran Thor och Henrik Thurfjel
Layout: INFAB
Omslag: Katarina Nyberg
Tryck: Stibo Complete
ISSN: (tryck):   2003-5373 
          (digital): 2003-5381
ISBN (tryck):   978-91-87853-56-2
ISBN (digital): 978-91-87853-57-9


Kontaktinformation

Cecilia Nordström, webbansvarig kommunikatör
SLU Artdatabanken
cecilia.nordstrom@slu.se018-672441, 072-2032967

Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se