Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer– rödlistade arter i Sverige 2015

Senast ändrad: 27 februari 2020

Här hittar du en sammanfattning av rödlistningsbedömningen. Till exempel jämförs antalet och andelen rödlistade arter mellan olika organismgrupper, biotoper, substrat och påverkansfaktorer. Enskilda arters bedömningar hittar du dock inte här.

Ladda ner 
Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer– rödlistade arter i Sverige 2015

Beställ Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer– rödlistade arter i Sverige 2015

Fakta:

SLU Artdatabanken rapporterar 17
Publicerad av: SLU Artdatabanken
Publiceringsår: 2015
Form och Layout: Ingrid Nordqvist Johansson
ISBN (tryck): 978-91-87853-13-5
ISBN (digital): 978-91-87853-14-2
ISSN: 1402-6090
Redaktion: Jonas Sandström, Ulf Bjelke, Tomas Carlberg och Sebastian Sundberg

Pris: 0 kr


Kontaktinformation
Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se