Rödlistade arter i källor

Senast ändrad: 23 september 2020

Källor hyser ofta en särpräglad flora och fauna. Ett antal av dessa arter bedöms som hotade eller nära hotade i Rödlista 2010. Denna rapport beskriver vilka dessa arter är, i vilka källmiljöer de finns, vilka hoten är samt åtgärder för att skydda källor och källarter.

Rapporten har tagits fram i samarbete med WWF.

Ladda ner Rödlistade arter i källor (PDF 3,2 MB)

Fakta:

ArtDatabanken rapporterar 8 
Publicerad av: ArtDatabanken SLU
Publiceringsår: 2010
Uppdragsgivare: Naturvårdsverket
Antal sidor: 4
ISBN (digital): 978-91-88506-43-6
ISSN: 1402-6090
Författare: Ulf Bjelke, Tomas Hallingbäck och Lennart Henrikson


Kontaktinformation