Hundraelva nordiska evertebrater

Senast ändrad: 09 september 2019
Bokomslag

Naturövervakning är en viktig del i arbetet med att bevara naturen åt eftervärlden. Evertebrater(ryggradslösa djur) har visat sig vara väl lämpade övervakningsobjekt när det handlar om att följa förändringar i naturmiljöer och de utgör dessutom naturliga element i övervakning av biologisk mångfald.

Med start 1995 har en arbetsgrupp tillsatt av "Gruppen för natur och Friluftsliv" under Nordiska Ministerrådet arbetat med evertebrater i ett nordiskt perspektiv, både med utgångspunkt som indikatorer och som en grupp som i sig är viktig att bevara. Resultatet blev den här boken där 111 rödlistade arter av evertebrater presenteras.

 

Fakta:

Publicerad av: ArtDatabanken SLU
Publiceringsår: 2002
Redaktion: Ulf Gärdenfors, Kaare Asgaard och Olof Biström
Form och Layout: Dick Norberg design
Bild: Martin Holmer
Antal sidor: 288
ISBN (tryck): 92-893-0755-2

Pris 290 kr

Kontaktinformation