Arter & naturtyper i habitatdirektivet – bevarandestatus i Sverige 2013

Senast ändrad: 17 maj 2017
Arter_naturtyper_2013.jpg

Sverige har en fantastisk och variationsrik natur! Från storslagen fjällmiljö i norr, där förhållandena närmar sig de arktiska, till ett böljande odlingslandskap längst i söder, där såväl klimat som växt- och djurliv ger oss smakprov från sydligare länder.

Egna lagar och internationella åtaganden förpliktigar Sverige att skydda och bevara sina arter och naturtyper. Biologisk mångfald tas ofta för given eller som en lyx att titta på, men biologisk mångfald är en grundförutsättning för vår överlevnad. För att hejda förlusten av biologisk mångfald och vända den negativa trenden, behövs kunskap. I nästa steg behöver denna vetskap spridas och integreras inom alla verksamheter som påverkar vår natur.

Denna publikation presenterar resultat från Sveriges andra nationella rapportering till EU-kommissionen om hur det står till med våra arter och naturtyper i habitatdirektivet. Skriften innehåller sammanfattande beskrivningar av bevarandestatusen, varför det ser ut som det gör, skillnader gentemot rapporteringen 2007 och vilka underlag som har använts. Varje grupp av arter respektive naturtyper som ingår i art- och habitatdirektivet presenteras i eget kapitel.

Ladda ner Arter och naturtyper i habitatdirektivet

Fakta:

Publicerad av: ArtDatabanken SLU
Publiceringsår: 2014
Sidor: 88
Form och Layout: Ingrid Nordqvist Johansson
ISBN (tryck): 978-91-87853-02-9
ISBN (digital): 978-91-87853-03-6
ISSN: 1402-6090
Redaktion: Wenche Eide

Pris: 0 kr

BESTÄLL: Arter & naturtyper i habitatdirektivet. ISBN: 978-91-87853-02-9  
   
 
Namn  
 
Organisation  
 
Leveransadress  
 
Postnummer och ort  
 
Fakturaadress om annan än ovan  
 
Meddelande  
 
 

Kontaktinformation
Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se