Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer– rödlistade arter i Sverige 2015

Senast ändrad: 25 april 2017

Här hittar du en sammanfattning av rödlistningsbedömningen. Till exempel jämförs antalet och andelen rödlistade arter mellan olika organismgrupper, biotoper, substrat och påverkansfaktorer. Enskilda arters bedömningar hittar du dock inte här.

Ladda ner Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer– rödlistade arter i Sverige 2015

Fakta:

ArtDatabanken rapporterar 17
Publicerad av: ArtDatabanken SLU
Publiceringsår: 2015
Form och Layout: Ingrid Nordqvist Johansson
ISBN (tryck): 978-91-87853-13-5
ISBN (digital): 978-91-87853-14-2
ISSN: 1402-6090
Redaktion: Jonas Sandström, Ulf Bjelke, Tomas Carlberg och Sebastian Sundberg

Pris: 0 kr

BESTÄLL: Analysrapport Rödlista 2015. ISBN: 978-91-87853-13-5  
   
 
Namn  
 
Organisation  
 
Leveransadress  
 
Postnummer och ort  
 
Fakturaadress om annan än ovan  
 
Meddelande  
 
 

Kontaktinformation
Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se