Vad tycker du om ArtDatabanken?

Senast ändrad: 29 juni 2018
Jättebalsamin. Foto:Ulf Bjelke

Någon gång under juli/augusti 2018 skickar vi ut en enkätundersökning om ArtDatabanken - vill du vara med? Vi behöver dina svar för att förbättra och förtydliga vår verksamhet. Dina svar kommer att behandlas anonymt.

Enkäten innehåller 10-15 frågor om ArtDatabanken och vår verksamhet och vi beräknar att det tar ca 15 minuter. Vi kommer att ha stor hjälp av dina synpunkter och hoppas därför att du vill medverka.

Fyll i namn och e-post nedan:

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av ArtDatabanken SLU, fram till att undersökningen avslutats. Därefter kommer registret att tas bort.

Du behöver klicka i rutan för att godkänna detta. Läs mer om hur ArtDatabanken behandlar dina personuppgifter.

Kontakta oss om du har frågor!


Kontaktinformation

Cecilia Nordström, webbansvarig kommunikatör
ArtDatabanken, SLU
cecilia.nordstrom@slu.se018-672441, 072-2032967

Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se