Svenska artprojektets styrgrupp

Senast ändrad: 21 mars 2022

SLU Artdatabanken har sedan 2002 i uppdrag av regeringen att kartlägga, beskriva och tillgängliggöra kunskap om alla Sveriges flercelliga växter, svampar och djur inom ramen för Svenska artprojektet.

Svenska artprojektets styrgrupp är ett rådgivande forum i övergripande frågor.

Ledamöter

  • Mark Marissink, SLU Artdatabanken (ordförande)
  • Stefan Ekman, Evolutionsmuseet, Uppsala universitet
  • Kjell Arne Johanson, Naturhistoriska riksmuseet
  • Ellen Larsson, Göteborgs universitet
  • Thomas Strid, Entomologiska Föreningen i Stockholm
  • Stine Svalheim Markussen, Artsdatabanken, Norge

 

Här finns information om arbetet som drivs inom ramen för Svenska artprojektet.


Kontaktinformation

Mia Maria Ronell, kommunikatör
SLU Artdatabanken
mia.maria.ronell@slu.se, 018-672689, 070-3329419