SLU Artdatabanken ledningsråd

Senast ändrad: 28 februari 2022

Ledningsrådet är ett rådgivande organ för SLU Artdatabanken. 

 

  • Torleif Härd, SLU (ordförande)
  • Pernilla Christensen, SLU (vice ordförande)
  • Maano Aunapuu, Naturvårdsverket
  • Mia Olausson, Havs- och vattenmyndigheten
  • Per Andersson, Naturhistoriska riksmuseet
  • Sven Hunhammar, Trafikverket
  • Bjarte Rambjør Heide, Artsdatabanken, Norge
  • Johan Wretenberg, Länsstyrelsen Västmanland
  • Magnus Kindbom, LRF skogsägarna
  • Vicki Lee Wallgren, Världsnaturfonden WWF

Kontaktinformation

Susanne Lundmark, Chef, enheten för Kommunikation, SLU Artdatabanken
susanne.lundmark@slu.se, 018-672686