Organisation

Senast ändrad: 11 november 2022

SLU Artdatabanken är en centrumbildning vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ) på SLU i Uppsala. Verksamheten organiseras från 1 januari 2022 i sju enheter.

Organisationschema SLU Artdatabanken. Grafik


Kontaktinformation

Susanne Lundmark, Chef, enheten för Kommunikation, SLU Artdatabanken
susanne.lundmark@slu.se, 018-672686