SLU Artdatabanken

SLU Artdatabankens organisation

SLU Artdatabanken är en del av SLU och bedrivs vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap i Uppsala. Verksamheten organiseras idag i sex program.

Organisation

Större delen av SLU Artdatabankens verksamhet ryms inom SLU:s verksamhetsgren Fortlöpande miljöanalys (FOMA). FOMA fokuserar på samhällets behov - bl.a. som de uttrycks i riksdagens miljökvalitetsmål - och den övergripande målsättningen om en långsiktigt hållbar utveckling.

SLU Artdatabankens ledningsråd och ledningsgrupp, samt Svenska artprojektets styrgrupp.

Publicerad: 01 mars 2020 -
Loading…