SLU Artdatabankens naturvårdspris

Senast ändrad: 17 mars 2020

SLU Artdatabankens naturvårdspris inrättades 1997 och förste pristagare var Nils Dahlbeck. Efter honom har en rad av Sveriges framträdande naturvårdare mottagit utmärkelsen. Priset delas ut i samband med SLU Artdatabankens årliga konferens Flora- och faunavård i Uppsala.

SLU Artdatabankens naturvårdspris inrättades 1997 med det primära syftet att öka medvetenheten om biologisk mångfald.

Naturvårdspriset ges till person, organisation eller företag som genom forskning, miljöanalys, information, utbildning eller praktiska åtgärder gjort en enastående insats för att bevara den biologiska mångfalden.

SLU Artdatabanken vill genom priset främja det fortsatta arbetet med bevarande av biologisk mångfald, öka kunskapen om Sveriges arter och naturtyper, uppmärksamma behovet av naturvårdsarbete och forskning inom detta område samt motivera till och främja fortsatt arbete för bevarande av biologisk mångfald.

Prisstatyetten

2016 förnyades priset och den fantasiegggande statyetten - Radicula - togs fram i samarbete Erika Krisoffersson Bredberg och Ammy Olofsson från Glasbolaget i Bro som arbetar med ekologisk glastillverkning. Hyttans ugn eldas med biogas och de råvaror som används är returglas från bildskärmar, floatglas och miljökristall. För SLU Artdatabanken är det viktigt att arbeta utifrån ett hållbarhetsperspektiv och en återvunnen statyett var ett självklart val.

Den ursprungliga statyetten - Livsformer - var gjord av brons och togs fram av konstnären Sam Westerholm.

Fakta:

Pristagarna genom åren

2018 Karin och Mats Ericson

2017 Kajsa Mellbrand

2016 Rolf Löfgren

2015 Trunstagruppen Knivsta kommun

2014 Hushållningssällskapet i Hallands våtmarksarbete

2013 Kerstin Johannesson och Björn Helander

2012 Tomas Lundälv

2011 Anders Delin

2010 Margareta Ihse

2009 Mats Karström

2008 Klas Hjelm

2007 Mats Segnestam

2006 Eva Engblom och Pär-Erik Lingdell

2005 Bengt Ehnström

2004 Ulf Svensson

2003 Bo Mossberg

2002 Kristianstads Vattenrike

2001 Rune Frisén

2000 Carl Piper

1999 Hugo Sjörs

1998 Mats Forslund

1997 Nils Dahlbäck

Sidansvarig: ulrika.sehlberg.samuelsson@slu.se