Nominerade till SLU Artdatabankens naturvårdspris

Senast ändrad: 22 maj 2021

Årets nominerade till SLU Artdatabankens naturvårdspris är Eriq Agélii för initiativet Rena Botten och Mats Rosenberg för sitt arbete med landskapsrestaurering. Två personer som på ett mycket konkret sätt bidragit till att skapa bättre förutsättningar för Sveriges arter.

SLU Artdatabanken har 2021 valt att nominera Eriq Agélii för initiativet Rena Botten och Mats Rosenberg för sitt arbete med landskapsrestaurering till naturvårdspriset. De har båda gjort enastående insatser och är värdiga vinnare. Vem som ska få priset bestämmer ni som röstar.  

Omröstningen är avslutad. Tack till alla som röstat. Priset tilldelades 2021 Mats Rosenberg.

Klicka på bilderna för att läsa mer om de nominerade.

Fakta:

Naturvårdspriset delas ut till någon som gjort enastående insatser för att bevara den biologiska mångfalden.

SLU Artdatabanken vill genom priset främja det fortsatta arbetet med bevarande av biologisk mångfald, öka kunskapen om Sveriges arter och naturtyper, uppmärksamma behovet av naturvårdsarbete och forskning inom detta område samt motivera till och främja fortsatt arbete för bevarande av biologisk mångfald.