Vem får naturvårdspriset 2022?

Senast ändrad: 16 november 2021
Pokal i mestadels transparent  glas vilar i någons båda händer.  Foto

Hjälp oss att hitta vinnaren av SLU Artdatabankens naturvårdspris 2022. Vi vill med detta pris uppmärksamma det arbete som sker med att bevara den biologiska mångfalden och visa att det finns många enastående insatser.

SLU Artdatabankens naturvårdspris delas årligen ut till person, organisation eller företag som genom forskning, miljöanalys, information, utbildning eller praktiska åtgärder gjort en enastående insats för att bevara den biologiska mångfalden. Den som vill kan lämna förslag till detta pris. SLU Artdatabankens ledningsråd utser utifrån de inkomna förslagen två nominerade som presenteras. Sista dagen att lämna förslag är 6 februari 2022. Vinnaren utses sedan genom omröstning där alla som vill kan delta.

Lämna förslag till naturvårdspriset

Uppgifter om dig som lämnar förslag: