Personal A-Ö


Antal sökresultat: 80
Karin Ahrné
Karin Ahrné
Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Naturvård

Telefon: +4618672683
E-post: karin.ahrne@slu.se

Arbetsbeskrivning: Organismgruppsansvar för fjärilar. Arbetar med rödlistning, fakta, analys, tillstånd och trender för arter. Leder den svenska expertkommittén för organismgruppen, är drivande i det nationella arbetet med validering av fjärilar. Samordnar frågor kring artbedömning och analys, kontaktperson för frågor om rödlistning.

Postadress:
SLU Artdatabanken
Box 7007
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 8E , UppsalaGunilla Alm
Gunilla Alm
Miljöanalytiker vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Naturvård

Telefon: +4618672515, +46738044095
E-post: gunilla.alm@slu.se

Postadress:
SLU Artdatabanken
Box 7007
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 8E , UppsalaRoger Andersson
Roger Andersson
Miljöanalytiker vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Artinformation

Telefon: 018-672618
E-post: roger.p.andersson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Presentation, sammanställning och bearbetning av fakta om arter, inklusive bestämningsnycklar och tillhörande bilder, termer och begrepp. Ansvar för ArtDatabankens bibliotek.

Postadress:
ArtDatabanken
Box 7007
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 8E , UppsalaHenning Andersson
Henning Andersson
Systemutvecklare vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, IT

Telefon: +4618672458, +46722090356
E-post: henning.andersson@slu.se

Postadress:
SLU Artdatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaCarrie Joy Andrew
Carrie Joy Andrew
Postdoktor vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Forskning och fynddata
E-post: carrie.joy.andrew@slu.se

Postadress:
Almas Allé 8E
Box 7007
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 8E , UppsalaDebora Arlt
Debora Arlt
Forskare vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Forskning och fynddata

Telefon: +4618672229, +46722491138
E-post: debora.arlt@slu.se

Postadress:
Almas Allé 8E
Box 7007
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 8E , UppsalaMora Aronsson
Mora Aronsson
Konsulent vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Naturvård

Telefon: +4618673414, +46706682682
E-post: mora.aronsson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Internationell Naturvård och Miljöövervakning, främmande arter, systemansvarig NOBANIS, naturtypsansvarig havsstränder, taxonomiskt ansvarig kärlväxter

Postadress:
SLU Artdatabanken
Box 7007
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 8E , UppsalaMaria Backlund
Maria Backlund
Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Artinformation

Telefon: 018-672341
E-post: maria.backlund@slu.se

Arbetsbeskrivning: Taxonom som arbetar fr.a. med att uppdatera och kvalitetssäkra Dyntaxa, ArtDatabankens taxonomiska databas över alla organismer i Sveriges natur. Fil. Dr. i systematisk botanik vid Uppsala universitet 2005.

Postadress:
ArtDatabanken
Box 7007
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 8E , UppsalaAlexander Berg
Alexander Berg
Fotograf vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Kommunikation

Telefon: +4618672638, +46722460437
E-post: alexander.berg@slu.se

Postadress:
Box 103

230 53 Alnarp
Besöksadress: Växtskyddsvägen 3 , AlnarpHåkan Berglund
Håkan Berglund
Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Naturvård

Telefon: +4618672237
E-post: hakan.berglund@slu.se

Arbetsbeskrivning: Naturtypsansvar för skogsnaturtyper inom habitatdirektivet. Arbetet omfattar uppföljning, analys och utvärdering av skogliga naturtyper, statusbedömning och rapportering av tillstånd samt vägledning för länsstyrelsernas arbete med skyddade områden. Bistår Naturvårdsverket och andra myndigheter i skogliga frågor inom EU -samarbetet. Kontaktperson för miljökvalitetsmålet Levande skogar.

Postadress:
SLU Artdatabanken
Box 7007
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 8E , UppsalaOlof Billinger
Olof Billinger
Förvaltningsledare vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, IT

Telefon: +4618672657, +46727038820
E-post: olof.billinger@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaPavel Bina
Pavel Bina
Miljöanalytiker vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Forskning och fynddata

Telefon: 018-673406, 076-8505264
E-post: pavel.bina@slu.se

Postadress:
Almas Allé 8E
Box 7007
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 8E , UppsalaUlf Bjelke
Ulf Bjelke
Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Artinformation

Telefon: +4618672614
E-post: ulf.bjelke@slu.se

Arbetsbeskrivning: Organismgruppsansvar för ryggradslösa djur i sötvatten. Arbetar med rödlistning, fakta, analys, tillstånd och trender för arter. Leder den svenska expertkommittén för organismgruppen, är drivande i det nationella arbetet med validering av ryggradslösa djur i sötvatten. Kontaktperson för frågor kring rödlistning och naturvårdsarter.

Postadress:
ArtDatabanken
Box 7007
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 8E , UppsalaSofia Blank
Sofia Blank
Miljöanalytiker vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Naturvård

Telefon: +4618672295, +46725667889
E-post: sofia.blank@slu.se

Arbetsbeskrivning: Arbetar i huvudsak med åtgärdsprogram för hotade arter. Samarbetar mycket med länsstyrelserna, sektorsmyndigheter och andra aktörer i frågor gällande skötsel, restaurering och återskapande av livsmiljöer i landskapet. Är tillsammans med Jordbruksverket sammankallande för Samverkansgruppen för gräsmarker, biologisk mångfald och infrastruktur.

Postadress:
SLU Artdatabanken
Box 7007
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 8E , UppsalaMagnus Blomberg
Magnus Blomberg
Förvaltningsledare IT vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, IT

Telefon: +4618672477, +46761343357
E-post: magnus.blomberg@slu.se

Postadress:
SLU Artdatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaSara Carlson
Sara Carlson
Interaktionsdesigner vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, IT

Telefon: +46709529037
E-post: sara.carlson@slu.se

Postadress:
SLU Artdatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaSamantha Dawson
Samantha Dawson
Forskare vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Forskning och fynddata
E-post: samantha.dawson@slu.se

Postadress:
Almas Allé 8E
Box 7007
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 8E , UppsalaHolger Dettki
Holger Dettki
Forskare FLK vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Forskning och fynddata

Telefon: +46907868505, +46730487872
E-post: holger.dettki@slu.se

Arbetsbeskrivning: Föreståndare för det nationella biodiversitetskonsortiet Svenska LifeWatch (SLW). Koordinator för den nationella biotelemetri-e-infrastrukturen 'Umeå Center for Wireless Remote Animal Monitoring' (UC-WRAM). Förvaltningsledare (pm3) för ’Datafederation’ på Artdatabanken.


Matts Djos
Matts Djos
IT-arkitekt vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, IT

Telefon: +4618672546, +46739997171
E-post: matts.djos@slu.se

Postadress:
SLU Artdatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaJan Edelsjö
Jan Edelsjö
Konsulent vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Forskning och fynddata

Telefon: +4618672685
E-post: jan.edelsjo@slu.se

Arbetsbeskrivning: Arbete med fynddata, uttag och administration av behörigheter i kontakt med andra myndigheter och organisationer. Systemansvar för IT-förvaltning av fynddatakomponenter och observationsdatabasen. Samordnar frågor kring fynddata och skyddsklassning.

Postadress:
Almas Allé 8E
Box 7007
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 8E , UppsalaWenche Eide
Wenche Eide
Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Naturvård

Telefon: +4618672495
E-post: wenche.eide@slu.se

Arbetsbeskrivning: Naturtypsansvar för fjällens naturtyper inom habitatdirektivet. Arbetet omfattar uppföljning, analys och utvärdering av alpina naturtyper, statusbedömning och rapportering av tillstånd samt vägledning för länsstyrelsernas arbete med skyddade områden. Bistår Naturvårdsverket och andra myndigheter i alpina frågor inom EU -samarbetet. Kontaktperson för miljökvalitetsmålen Storslagen fjällmiljö och Begränsad klimatpåverkan.

Postadress:
SLU Artdatabanken
Box 7007
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 8E , UppsalaEmma Elfström
Emma Elfström
Ekonomiadministratör vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Verksamhetsstöd

Telefon: +4618672648, +46761353488
E-post: emma.elfstrom@slu.se

Postadress:
SLU Artdatabanken
Box 7007
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 8E , UppsalaFaisal Farman
Faisal Farman
Testare vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, IT

Telefon: +4618672490, +46723228181
E-post: faisal.farman@slu.se

Postadress:
SLU Artdatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaRagnar Hall
Ragnar Hall
Miljöanalytiker vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Artinformation

Telefon: +4618671977
E-post: ragnar.hall@slu.se

Arbetsbeskrivning: Presentation, sammanställning och bearbetning av fakta om arter, inklusive bestämningsnycklar och tillhörande bilder, termer och begrepp. Redaktör för tidskriften Fauna och Flora.

Postadress:
SLU Artdatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaKrister Hall
Krister Hall
Fotograf vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Kommunikation

Telefon: 0708545180
E-post: krister.hall@slu.se

Arbetsbeskrivning: Fotograferar arter i fält och i studio.

Postadress:
SLU Artdatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Växlande arbetsplatserChristina Halling
Christina Halling
Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Naturvård

Telefon: +4618671210
E-post: christina.halling@slu.se

Arbetsbeskrivning: Naturtypsansvar för marina naturtyper inom habitatdirektivet. Arbetet omfattar uppföljning, analys och utvärdering av marina naturtyper, statusbedömning och rapportering av tillstånd samt vägledning för länsstyrelsernas arbete med skyddade områden. Bistår Havs- och vattenmyndigheten och andra myndigheter i marina frågor inom EU -samarbetet. Organismansvarig för alger inklusive rödlistning.

Postadress:
SLU Artdatabanken
Box 7007
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 8E , UppsalaTomas Hallingbäck
Tomas Hallingbäck
Forskningsingenjör vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Artinformation

Telefon: 018-672467
E-post: tomas.hallingback@slu.se

Arbetsbeskrivning: Arbete med internationell rödlistning av lavar. Ingår i den svenska expertkommittén för mossor.

Postadress:
ArtDatabanken
Box 7007
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 8E , UppsalaKarin Herlitz
Karin Herlitz
Miljöanalytiker vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Artinformation

Telefon: +4618672439
E-post: karin.herlitz@slu.se

Arbetsbeskrivning: Presentation, sammanställning och bearbetning av fakta om arter, inklusive bestämningsnycklar och tillhörande bilder, termer och begrepp. Kontaktperson för frågor om upphovsrätt kopplat till fakta om arter.

Postadress:
ArtDatabanken
Box 7007
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 8E , UppsalaÅsa Hjelm
Åsa Hjelm
Administrativ chef vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Verksamhetsstöd
E-post: asa.hjelm@slu.se

Arbetsbeskrivning: Ansvarar för att leda och samordna det administrativa stödet till verksamheten vid ArtDatabanken. Ingår i ArtDatabankens ledningsgrupp.

Postadress:
SLU Artdatabanken
Box 7007
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 8E , UppsalaEmma Hultén
Emma Hultén
Bildredaktör vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Kommunikation

Telefon: +46707870119
E-post: emma.hulten@slu.se

Postadress:
SLU Artdatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaNatalie Håkansson
Natalie Håkansson
Personaladministratör vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Verksamhetsstöd

Telefon: +4618672497, +46730785860
E-post: natalie.hakansson@slu.se

Postadress:
SLU Artdatabanken
Box 7007
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 8E , UppsalaAnders Jacobson
Anders Jacobson
Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Naturvård

Telefon: +4618672479
E-post: anders.jacobson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Narturtypsansvar för odlingslandskapet.

Postadress:
SLU Artdatabanken
Box 7007
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 8E , UppsalaNiklas Johansson
Niklas Johansson
Miljöanalytiker vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Artinformation

Telefon: +4618673410, +46722116889
E-post: niklas.johansson@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken
Box 7007
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 8E , UppsalaMikael Jönsson
Mikael Jönsson
Systemutvecklare vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, IT

Telefon: +4618672461, +46722387294
E-post: mikael.jonsson@slu.se

Postadress:
SLU Artdatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaMari Jönsson
Mari Jönsson
Forskare vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Forskning och fynddata

Telefon: 018-672583
E-post: mari.jonsson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Forskare med inriktning mot ekologi och naturvårdsbiologi, med huvudsakligt fokus på skogsekosystemens ekologi och biologiska mångfald.

Postadress:
Almas Allé 8E
Box 7007
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 8E , UppsalaLeif Karlsson
Leif Karlsson
Extern_resurs vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Verksamhetsstöd

Telefon: +4618672548, +46729226131
E-post: leif.k.karlsson@slu.se

Postadress:
SLU Artdatabanken
Box 7007
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 8E , UppsalaJohan Karlsson
Johan Karlsson
Systemutvecklare vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, IT

Telefon: 018-672505
E-post: johan.b.karlsson@slu.se

Postadress:
SLU Artdatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaTommy Knutsson
Tommy Knutsson
Miljöanalytiker vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Artinformation

Telefon: 018-672488, 072-4514008
E-post: tommy.knutsson@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken
Box 7007
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 8E , UppsalaMichael Krikorev
Michael Krikorev
Miljöanalytiker vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Artinformation

Telefon: 018-672734
E-post: michael.krikorev@slu.se

Arbetsbeskrivning: Organismgruppsansvar för svampar. Arbetar med rödlistning, fakta, analys, tillstånd och trender för arter. Leder den svenska expertkommittén för organismgruppen, är drivande i det nationella arbetet med validering av svampar. Systemansvar för webbapplikationen Artfakta.

Postadress:
ArtDatabanken
Box 7007
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 8E , UppsalaMartin Käck
Martin Käck
Systemutvecklare vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, IT

Telefon: +4618672253
E-post: martin.kack@slu.se

Arbetsbeskrivning: Systemutvecklare. Systemförvaltare för Analysportalen.

Postadress:
SLU Artdatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaArtur Larsson
Artur Larsson
Förvaltningsledare vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Artinformation

Telefon: +46018672218
E-post: artur.larsson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Organismgruppsansvar för steklar. Arbetar med rödlistning, fakta, analys, tillstånd och trender för arter. Leder den svenska expertkommittén för organismgruppen, är drivande i det nationella arbetet med validering av steklar. Systemansvar för webbapplikationen Artfakta samt för Träd- och Musselportalen.

Postadress:
ArtDatabanken
Box 7007
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 8E , UppsalaJohan Liljeblad
Johan Liljeblad
Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Artinformation

Telefon: +4618671434, +46761330328
E-post: johan.liljeblad@slu.se

Arbetsbeskrivning: Taxonom som ansvarar för Dyntaxa, ArtDatabankens taxonomiska databas över alla organismer i Sveriges natur. Fil. Dr. i systematisk zoologi vid Stockholms universitet 2002 inom ämnet systematik och evolution hos gallsteklar inom överfamiljen Cynipoidea. Skyddsombud och Brandutrymningsledare vid ArtDatabanken

Postadress:
ArtDatabanken
Box 7007
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 8E , UppsalaHåkan Ljungberg
Håkan Ljungberg
Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Forskning och fynddata

Telefon: +4618672592, +46730814167
E-post: hakan.ljungberg@slu.se

Arbetsbeskrivning: Organismgruppsansvar för skalbaggar. Arbetar med rödlistning, fynddata, ekologiska data, bestämningsnycklar, den taxonomiska databasen samt analys av tillstånd och trender för arter. Entomolog med fokus på skalbaggar – främst dyngbaggar, jordlöpare och andra markskalbaggar samt växtlevande skalbaggar; i odlingslandskap, våtmarker och sandmarker. Fil lic i zoologi vid Lunds Universitet. Har forskat bl.a på rekonstruktion av landskapshistoria baserat på paleoekologisk analys av pollen och subfossila insekter i torvavlagringar.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Stenstugu, EndreSusanne Lundmark
Susanne Lundmark
Programchef vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Kommunikation

Telefon: +4618672686, +46725464280
E-post: susanne.lundmark@slu.se

Arbetsbeskrivning: Ingår i ArtDatabankens ledningsgrupp. Övergripande ansvar för ArtDatabankens varumärke samt intern och extern kommunikation.

Postadress:
SLU Artdatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaNiklas Lönnell
Niklas Lönnell
Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Forskning och fynddata

Telefon: +4618672424, +46761372099
E-post: niklas.lonnell@slu.se

Arbetsbeskrivning: Organismgruppsansvar för mossor. Arbetar med rödlistning, fakta, analys, tillstånd och trender för arter. Leder den svenska expertkommittén för organismgruppen, är drivande i det nationella arbetet med validering av mossor.

Postadress:
Almas Allé 8E
Box 7007
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 8E , UppsalaStephen Manktelow
Stephen Manktelow
Miljöanalytiker vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Artinformation

Telefon: +4618672243
E-post: stephen.manktelow@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken
Box 7007
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 8E , UppsalaAdriano Mazziotta
Adriano Mazziotta
Extern_resurs vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Forskning och fynddata
E-post: adriano.mazziotta@slu.se

Postadress:
Almas Allé 8E
Box 7007
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 8E , UppsalaKerstin Mo
Kerstin Mo
Konsulent vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Naturvård

Telefon: +4618672652, +46730828526
E-post: kerstin.mo@slu.se

Arbetsbeskrivning: Organismgruppsansvar för marina ryggradslösa djur. Arbetar med rödlistning, fakta, analys, tillstånd och trender för arter. Leder den svenska expertkommittén för organismgruppen, är drivande i det nationella arbetet med validering av för marina ryggradslösa djur.

Postadress:
SLU Artdatabanken
Box 7007
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 8E , UppsalaHedvig Nenzén
Hedvig Nenzén
Postdoktor vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Forskning och fynddata
E-post: hedvig.nenzen@slu.se

Postadress:
Almas Allé 8E
Box 7007
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 8E , UppsalaJohan Nilsson
Johan Nilsson
Miljöanalytiker vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Forskning och fynddata

Telefon: +4618672673, +46733822140
E-post: johan.nilsson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Arbete med fynddata. Systemansvar för webbapplikationen Artportalen.

Postadress:
Almas Allé 8E
Box 7007
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 8E , UppsalaSanna Nordström
Sanna Nordström
Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Artinformation

Telefon: +4618672414, +46736371708
E-post: sanna.nordstrom@slu.se

Arbetsbeskrivning: Entomolog, arbetar som vetenskaplig samordnare, projektledare och fackredaktör inom Svenska artprojektet på ArtDatabanken sedan 2004. Disputerad i entomologi med inriktning mot insektspatologi och epizootiologi vid SLU 2000.

Postadress:
ArtDatabanken
Box 7007
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 8E , UppsalaCecilia Nordström
Cecilia Nordström
Kommunikatör vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Kommunikation

Telefon: +4618672441, +46722032967
E-post: cecilia.nordstrom@slu.se

Arbetsbeskrivning: Ansvarig för webbplatsen artdatabanken.se och för kommunikation om Dagens natur, rödlistning, Artikel 17, främmande och invasiva arter, naturtyper och ArtDatabankens publikationer.

Postadress:
SLU Artdatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaKatarina Nyberg
Katarina Nyberg
Formgivare grafisk vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Kommunikation

Telefon: +4618672631
E-post: katarina.nyberg@slu.se

Arbetsbeskrivning: Grafisk formgivare för varumärket ArtDatabanken och Nationalnyckeln. Ansvarig för tidskriften Fauna och flora grafisk form, marknadsföring och administration.

Postadress:
SLU Artdatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaGunnar Nyborg
Gunnar Nyborg
Systemförvaltare vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, IT

Telefon: +4618672028
E-post: gunnar.nyborg@slu.se

Arbetsbeskrivning: Systemförvaltare för Artportalen. Arbetar med systemering och programmering av IT-system.

Postadress:
SLU Artdatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaJohn Nygårds
John Nygårds
Systemutvecklare vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, IT

Telefon: +4618672236, +46703028545
E-post: john.nygards@slu.se

Postadress:
SLU Artdatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaLinda Nyman
Linda Nyman
Illustratör vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Kommunikation
E-post: linda.nyman@slu.se

Arbetsbeskrivning: Illustrerar arter och fotograferar arter i fält och i studio.

Postadress:
SLU Artdatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Växlande arbetsplatserChidiebere Ofoegbu
Chidiebere Ofoegbu
Postdoktor vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Forskning och fynddata
E-post: chidiebere.ofoegbu@slu.se

Postadress:
Almas Allé 8E
Box 7007
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 8E , UppsalaElisabet Ottosson
Elisabet Ottosson
Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Artinformation

Telefon: +4618672745, +46730363758
E-post: elisabet.ottosson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Organismgruppsansvar för svampar. Arbetar med rödlistning, fakta, analys, tillstånd och trender för arter. Ingår i den svenska expertkommittén för organismgruppen, är drivande i det nationella arbetet med validering av svampar. I arbetet ingår även presentation, sammanställning och bearbetning av fakta om arter, inklusive bestämningsnycklar och tillhörande bilder, termer och begrepp.

Postadress:
ArtDatabanken
Box 7007
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 8E , UppsalaMarit Persson Rådén
Marit Persson Rådén
Miljöanalytiker vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Forskning och fynddata

Telefon: +4618672658
E-post: marit.persson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Arbete med fynddata, uttag och administration av behörigheter i kontakt med andra myndigheter och organisationer. Systemansvar för ArtDatabankens användarhanteringssystem. Kontaktperson för frågor om uttag av behörigheter från kommuner och konsulter.

Postadress:
Almas Allé 8E
Box 7007
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 8E , UppsalaUlla-Britt Petersson
Ulla-Britt Petersson
Ekonom vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Verksamhetsstöd

Telefon: +4618673412
E-post: ulla-britt.petersson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Samordnar och ger i stöd i frågor som gäller verksamhetsplanering och ekonomisk uppföljning. Genomför bokslut och budgetarbete. Hanterar även löpande ekonomiarbete och projektekonomi.

Postadress:
SLU Artdatabanken
Box 7007
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 8E , UppsalaChristopher Reisborg
Christopher Reisborg
Fotograf vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Kommunikation

Telefon: +4618672609, +46738412384
E-post: christopher.reisborg@slu.se

Arbetsbeskrivning: Fotograferar arter i fält och i studio.

Postadress:
SLU Artdatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaMia Maria Ronell
Mia Maria Ronell
Kommunikatör vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Kommunikation

Telefon: +4618672689, +46703329419
E-post: mia.maria.ronell@slu.se

Arbetsbeskrivning: Ansvarig för kommunikation om Svenska artprojektet, Artfakta och Nationalnyckeln.

Postadress:
SLU Artdatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaJosefin Sagerman
Josefin Sagerman
Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Naturvård

Telefon: +4618672231
E-post: josefin.sagerman@slu.se

Postadress:
SLU Artdatabanken
Box 7007
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 8E , UppsalaJohan Samuelsson
Johan Samuelsson
Kommunikatör vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Kommunikation

Telefon: 018-673409, 070-6793409
E-post: johan.samuelsson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Pressansvarig och ansvarig för konferensen Flora- och faunavård. Allmän kommunikation, nyheter från ArtDatabanken, nyhetsbrev och kommunikation om skog. Kontaktperson för utställningar och studiebesök.

Postadress:
SLU Artdatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaJonas Sandström
Jonas Sandström
Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Naturvård

Telefon: +4618672547, +46730923334
E-post: jonas.sandstrom@slu.se

Arbetsbeskrivning: Organismgruppsansvar för tvåvingar och övriga landlevande ryggradslösa djur (halvvingar, mångfotingar, rätvingar, spindeldjur m.fl.). Arbetar med rödlistning, fakta, analys, tillstånd och trender för arter. Leder den svenska expertkommittén för organismgruppen, är drivande i det nationella arbetet med validering av tvåvingar och övriga landlevande ryggradslösa djur. Kontaktperson för frågor kring datavärdskap.

Postadress:
SLU Artdatabanken
Box 7007
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 8E , UppsalaUlrika Sehlberg Samuelsson
Ulrika Sehlberg Samuelsson
Kommunikatör vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Kommunikation

Telefon: 018-67 24 73, 072 5394206
E-post: ulrika.sehlberg.samuelsson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Ansvarig för kommunikation om Svenska LifeWatch och forskning vid ArtDatabanken.

Postadress:
SLU Artdatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaLiselott Sjödin Skarp
Liselott Sjödin Skarp
Programchef vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Artinformation

Telefon: +4618673458, +46709732988
E-post: liselott.sjodin.skarp@slu.se

Arbetsbeskrivning: Chef program artinformation, ingår i ArtDatabankens ledningsgrupp. Programmet arbetar med presentation, sammanställning och bearbetning av fakta om arter inklusive bestämningsnycklar, termer och begrepp. Programmet stödjer ArtDatabankens och övriga samhällets behov av normerande namn.

Postadress:
ArtDatabanken
Box 7007
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 8E , UppsalaTord Snäll
Tord Snäll
Professor vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Forskning och fynddata

Telefon: +4618672612, +46767662612
E-post: tord.snall@slu.se

Postadress:
Almas Allé 8E
Box 7007
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 8E , UppsalaJörg Stephan
Jörg Stephan
Postdoktor vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Forskning och fynddata
E-post: jorg.stephan@slu.se

Postadress:
Almas Allé 8E
Box 7007
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 8E , UppsalaMalin Strand
Malin Strand
Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Naturvård

Telefon: +4618672566, +46761342499
E-post: malin.strand@slu.se

Arbetsbeskrivning: Marinbiolog och systematiker som bl a arbetar med DNA-baserade artbestämningsmetoder med särskilt fokus på marina evertebrater. Projektledare och koordinator för Svenska artprojektets forskarskoleverksamhet. Docent i Systematik och Biodiversitet. Taxonomiansvarig för fylum Nemertea i Dyntaxa och WoRMS.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Växlande arbetsplatserSebastian Sundberg
Sebastian Sundberg
Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Naturvård

Telefon: +4618672223, +46702317785
E-post: sebastian.sundberg@slu.se

Arbetsbeskrivning: Organismgruppsansvar för kärlväxter. Arbetar med rödlistning, fakta, analys, tillstånd och trender för arter. Leder den svenska expertkommittén för organismgruppen, är drivande i det nationella arbetet med validering av kärlväxter. Kontaktperson för frågor om floraväkteri och rödlistning.

Postadress:
SLU Artdatabanken
Box 7007
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 8E , UppsalaRickard Sundin
Rickard Sundin
Forskningssekreterare vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Verksamhetsstöd
E-post: rickard.sundin@slu.se

Arbetsbeskrivning: Administration av Svenska artprojektets stöd till taxonomisk forskning, inventeringar och biologiska samlingar, sekreterare i Svenska artprojektets styrgrupp och Svenska artprojektets vetenskapliga kommitté.

Postadress:
SLU Artdatabanken
Box 7007
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 8E , UppsalaMikael Svensson
Mikael Svensson
Miljöanalytiker vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Naturvård

Telefon: +4618672714, +46706842714
E-post: mikael.svensson@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaAnna Tano Graflind
Anna Tano Graflind
Kommunikatör vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Kommunikation

Telefon: +4618672663, +46722497694
E-post: anna.tano-graflind@slu.se

Arbetsbeskrivning: Kommunikatör med fokus på IT och webb. Ansvarig för ArtDatabankens Internwebb samt Artportalens kommunikation.

Postadress:
SLU Artdatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaHenrik Thurfjell
Henrik Thurfjell
Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Naturvård

Telefon: 018-672617, 073-0402221
E-post: henrik.thurfjell@slu.se

Arbetsbeskrivning: Organismgruppsansvar för däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur. Arbetar med rödlistning, fakta, analys, tillstånd och trender för arter. Leder den svenska expertkommittén för organismgruppen, är drivande i det nationella arbetet med validering av däggdjur samt grod- och kräldjur. Medverkar i arbetet med validering av fåglar.

Postadress:
SLU Artdatabanken
Box 7007
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 8E , UppsalaPer Toräng
Per Toräng
Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Naturvård

Telefon: +4618671544
E-post: per.torang@slu.se

Postadress:
SLU Artdatabanken
Box 7007
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 8E , UppsalaLena Tranvik
Lena Tranvik
Programchef vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Naturvård

Telefon: +46018672478, +460703994185
E-post: lena.tranvik@slu.se

Arbetsbeskrivning: Ställföreträdande chef ArtDatabanken, chef program naturvård. Programmet säkerställer ArtDatabankens kompetens om Sveriges naturtyper. I programmet tas statusbedömning och miljöanalys fram kopplat till art- och naturtypsdata (rödlista arter/naturtyper, främmande arter, bevarandestatus arter och naturtyper (EU-direktiv) etc). Programmet samordnar ArtDatabankens arbete inom uppdrag för nationella myndigheter, samt SLU:s arbete som part i konsortiet European Topic Centre on Biodiversity (ETC-BD).

Postadress:
SLU Artdatabanken
Box 7007
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 8E , UppsalaMattias Wallén
Mattias Wallén
Systemutvecklare vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, IT
E-post: mattias.wallen@slu.se

Postadress:
SLU Artdatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaAnna Westling
Anna Westling
Miljöanalytiker vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Naturvård

Telefon: +4618672227
E-post: anna.westling@slu.se

Arbetsbeskrivning: Naturtypsansvar för marina naturtyper inom habitatdirektivet. Arbetet omfattar uppföljning, analys och utvärdering av marina naturtyper, statusbedömning och rapportering av tillstånd samt vägledning för länsstyrelsernas arbete med skyddade områden. Bistår Havs- och vattenmyndigheten och andra myndigheter i marina frågor inom EU -samarbetet, representant i Helcoms arbetsgrupp för bentiska habitat och kontaktperson mot SLU avseende marina remisser. Projektledare för ArtDatabankens samordnade arbete med artikel 12 och 17-rapporteringen.

Postadress:
SLU Artdatabanken
Box 7007
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 8E , UppsalaEddie von Wachenfeldt
Eddie von Wachenfeldt
Konsulent, Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Naturvård

Telefon: +4618672241
E-post: eddie.vonwachenfeldt@slu.se

Arbetsbeskrivning: Naturtypsansvar för naturtyper för sjöar, vattendrag och våtmarker inom habitatdirektivet. Arbetet omfattar uppföljning, analys och utvärdering av dessa naturtyper, statusbedömning och rapportering av tillstånd samt vägledning för länsstyrelsernas arbete med skyddade områden. Bistår Naturvårdsverket, Havs- och Vattenmyndigheteten och andra myndigheter i sötvattens- och våtmarksrelaterade frågor inom EU -samarbetet. Kontaktperson för miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag samt myllrande våtmarker.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , ÖregrundLoading…