ArtDatabanken

Ledning ArtDatabanken

ArtDatabankens ledningsgrupp

 • Lena Sundin Rådström, chef ArtDatabanken 
 • Lena Tranvik, ställföreträdande chef, programchef Naturvård 
 • Liselott Sjödin Skarp, programchef Artinformation 
 • Staffan Roos, programchef Forskning och fynddata
 • Katrin Stensparre, programchef IT
 • Susanne Lundmark, programchef Kommunikation 
 • Åsa Hjelm, programchef Verksamhetsstöd

ArtDatabankens ledningsråd  

 • Mark Marissink, NV - Enheten för natur och biologisk mångfald (Ordförande)
 • Pernilla Christensen, SLU (Vice ordförande)
 • Åsa Berggren, SLU
 • Anna Jöborn, Havs- och vattenmyndigheten
 • Sven Hunhammar, Trafikverket
 • Magnus Kindbom, LRF skogsägarna
 • Einar Hjorthol, Artsdatabanken
Publicerad: 28 mars 2019 - Sidansvarig: anna.tano-graflind@slu.se
Loading…