SLU Artdatabanken

Ledning SLU Artbatabanken

SLU Artdatabankens ledningsgrupp

 • Lena Tranvik, tillförordnad chef SLU Artdatabanken, programchef Naturvård 
 • Liselott Sjödin Skarp, programchef Artinformation 
 • Holger Dettki, tillförordnad programchef Forskning och fynddata
 • Katrin Stensparre, tillförordnad programchef Verksamhetsstöd, biträdande chef SLU Artdatabanken
 • Susanne Lundmark, programchef Kommunikation 
 • Matts Djos, tillförordnad programchef IT

SLU Artdatabankens ledningsråd  

 • Torleif Härd, SLU (ordförande)
 • Pernilla Christensen, SLU (vice ordförande)
 • Mark Marissink, Naturvårdsverket
 • Mia Olausson, Havs- och vattenmyndigheten
 • Per Andersson, Naturhistoriska riksmuseet
 • Sven Hunhammar, Trafikverket
 • Einar Hjorthol, Artsdatabanken, Norge
 • Per Hallerstig, Länsstyrelsen i Jönköpings län
 • Magnus Kindbom, LRF skogsägarna
 • Vicki Lee Wallgren, Världsnaturfonden
Loading…