ArtDatabanken

Kontakt – sakkunniga naturtyper

Naturtypsansvariga är sakkunniga biologer med huvudansvar över sin respektive naturtyp. Naturtypsansvaret på ArtDatabanken delas upp på följande grupper:

  • Odlingslandskap (inkl. sandmarker)
  • Skog
  • Hav och marina kustnära miljöer
  • Våtmarker, sjöar och vattendrag (limniska miljöer)
  • Fjäll
Publicerad: 14 december 2018 - Sidansvarig: anna.tano-graflind@slu.se
Loading…