Hoppa till huvudinnehåll

Kontakt – naturtypsansvariga

Naturtypsansvariga är sakkunniga biologer med huvudansvar över sin respektive naturtyp. Naturtypsansvaret på SLU Artdatabanken delas upp på följande grupper:

  • Odlingslandskap (inkl. sandmarker)
  • Skog
  • Hav och marina kustnära miljöer
  • Våtmarker, sjöar och vattendrag (limniska miljöer)
  • Fjäll
Publicerad: 25 juni 2020 - Sidansvarig: anna.tano-graflind@slu.se
Loading…