ArtDatabanken

Kontakt – sakkunniga arter

Organismgruppsansvariga är sakkunniga biologer som är ordförande i sin respektive expertkommitté. I uppdraget ingår att inom sin respektive grupp arbeta med kunskapsinsamling och olika naturvårdsrelevanta analyser och bedömningar, t.ex. med rödlistning, fynddata, ekologiska data eller analyser av arters utbredning. 

De 14 expertkommittéer vid ArtDatabanken är: Ryggradsdjur utom fiskar, Fiskar, Kärlväxter, Alger, Mossor, Lavar, Svampar, Marina evertebrater, Limniska evertebrater, Skalbaggar, Fjärilar, Steklar, Tvåvingar samt Övriga terrestra evertebrater.

Publicerad: 14 december 2018 - Sidansvarig: anna.tano-graflind@slu.se
Loading…