Hoppa till huvudinnehåll

Kontakt – organismgruppsansvariga

Organismgruppsansvariga är sakkunniga biologer som är ordförande i sin respektive expertkommitté. I uppdraget ingår att inom sin respektive grupp arbeta med kunskapsinsamling och olika naturvårdsrelevanta analyser och bedömningar, t.ex. med rödlistning, fynddata, ekologiska data eller analyser av arters utbredning. 

De 14 expertkommittéer vid SLU Artdatabanken är: Ryggradsdjur utom fiskar, Fiskar, Kärlväxter, Alger, Mossor, Lavar, Svampar, Marina evertebrater, Limniska evertebrater, Skalbaggar, Fjärilar, Steklar, Tvåvingar samt Övriga terrestra evertebrater.

Publicerad: 25 juni 2020 - Sidansvarig: anna.tano-graflind@slu.se
Loading…