Jobba på SLU Artdatabanken

Senast ändrad: 18 maj 2022

Vi som arbetar på SLU Artdatabanken är miljöanalytiker, forskare, fotografer, biologiskt sakkunniga, kommunikatörer och administrativ personal.

Vi som arbetar på SLU Artdatabanken bidrar till att bevara den biologiska mångfalden. Det gör vi genom att ta fram kunskap och sprida saklig, korrekt information om Sveriges arter och naturtyper. För att åstadkomma det har vi medarbetare med en stor bredd av kompetenser och specialområden.

Lediga tjänster:

Miljöanalytiker för arbete med terrestra evertebrater
Är du duktig på insekter och andra terrestra evertebrater och vill ta fram och analysera fakta om terrestra evertebrater är detta tjänsten för dig. Du kommer bland annat driva arbetet med att ta fram bestämningsnycklar samt medverka i utredningar, remisser och kommunikativa projekt. Tjänsten innebär också att ha kontakt med olika naturvårdsaktörer, framförallt myndigheter men även ideella organisationer, allmänheten och media. Sök senast 2022-05-31 . Läs mer om tjänsten.

 

Projektledare/kravanalytiker för arbete med biodiversitetsinfrastruktur
Tjänsten passar dig som vill driva utvecklingsprojekt för SLU Artdatabankens biodiversitetsinfrastruktur, så som webbapplikationerna Artportalen och Artfakta. Du kommer också samverka med nationella och internationella forskningsinfrastrukturer som t.ex. Sveriges Biodiversitetsdatainfrastruktur (SBDI), myndigheter, och konsultföretag. Sök senast 2022-06-07. Läs mer om tjänsten.

 

Miljöanalytiker/biolog för arbete med hantering och administration av biodiversitetsdata
En utåtriktad roll med hantering av beställningar och sekretessbedömningar av fynduppgifter för främst skyddsklassade arter vilket omfattar både datauttag från stora databaser som utdelning av behörigheter. Arbetet är omväxlande och du kommer även ha en central roll i frågor kopplade valideringsarbete för inrapporterade artfynd och samordning av hantering av fyndregler och provinskataloger. Sök senast 2022-06-07. Läs mer om tjänsten.


Kontaktinformation

Natalie Håkansson, personaladministratör
SLU Artdatabanken
natalie.hakansson@slu.se, tfn 018-672497