Årets talare

Senast ändrad: 11 mars 2019

Hur ska vi hantera främmande arter i det dagliga naturvårdsarbetet? För att hitta lösningar behövs en helhetssyn och en gemensam plan. För första gången i Sverige samlas alla som redan arbetar eller kommer att arbeta med främmande arter för att diskutera dessa svåra frågor. Med årets Flora- och faunavårdskonferens vill vi skapa förutsättningar för breda diskussioner som kan stötta den gemensamma planen. Under konferensen blir det en spännande blandning talare.

Talare

 

Helen Roy , Professor, community ecologist, Centre for Ecology & Hydrology, UK (Foto: Oli Pescott)

Professor Helen Roy Hon är en internationell frontfigur inom främmande arter och Citizen Science och hennes forskning fokuserar på effekter av miljöförändringar för biologisk mångfald. Hennes engagemang sträcker sig över många landsgränser men involverar henne även i lokala projekt som t ex Big Bumblebee Discovery där hon tillsammans med 30 000 skolbarn räknar humlor. Hon är en sann inspiratör och tar varje tillfälle att engagera fler i Citizen Science och har tilldelats ett flertal utmärkelser för sitt arbete för biologisk mångfald.

 


Anna Sandström, jurist invasiva främmande arter, Naturvårdsverket

 


Malin Strand,  docent i systematik och biodiversitet, ArtDatabanken SLU

 

Mora Aronsson, naturvårdsexpert, ArtDatabanken SLU

 

Fredrik Dahl, forskare och projektledare för Mårdhundsprojektet, SLU Inst.f. Ekologi/Grimsö samt Svenska Jägareförbundet (Foto: Tuulikki Rooke)

 

Mikael Svensson, konsulent, ArtDatabanken SLU

 

Nils Carlsson, expert på invasiva främmande arter, Länsstyrelsen Skåne

 

Åsa Strandmarinbiolog, projektledare vattenbruk, IVL svenska miljöinstitutet

 

Karl-Henrik Robèrt, professor i strategisk planering för hållbarhet vid BTH, grundare till Naturliga steget (Foto: Stefan Holm)

Karl-Henrik Robèrt är cancerforskaren som blev professorn i strategisk planering för hållbarhet. Han grundade den världsomfattande organisationen Det naturliga steget. Under 30 år han lett utvecklingen av en unik och global metodik för att vilken verksamhet som helst skall kunna planeras och utvecklas så att den inte deltar i förstörelsen av naturen eller det sociala systemet. För sina insatser har Karl-Henrik vunnit Gorbatjovs Green Cross Award for International Leadership samt ”Blue Planet Prize”, ibland kallat “Hållbarhetens Nobelpris”.

 

Lena Sundin Rådström, chef ArtDatabanken SLU 

 

Utfrågare och debattledare: Britt-Marie Mattsson, journalist och författare. (Foto: Mattias Blomgren CC BY-SA 3.0)

 

 

 

 

Sidansvarig: ulrika.sehlberg.samuelsson@slu.se