Årets talare

Senast ändrad: 15 maj 2018

Vad krävs för att återskapa ett mångformigt jordbrukslandskap med bibehållen biologisk mångfald?  För att hitta lösningar behövs en helhetssyn över sektorsgränserna och en gemensam plan som tar hänsyn till fler parametrar än de som styrt arbetet fram till nu. Med årets Flora- och faunavårdskonferens vill vi skapa förutsättningar för breda diskussioner som kan stötta den gemensamma planen. Under konferensen blir det en spännande blandning talare.

Talare

Se klipp från konferensen genom att klicka på namnet.

 
Stefan Berggren, Departementsråd, Naturmiljöenheten, Miljö- och energidepartement  

 

 

Ulf Gärdenfors, tf chef ArtDatabanken SLU

 


Fabian Mebus, utredare landskapsvård på Riksantikvarieämbetet

 


Niklas Johansson, ArtDatabanken SLU

 


Tommy Lennartsson, forskare CBM, naturvårdare Upplandsstiftelsen

 


Ida LijaLänsstyrelsen i Örebro län

 


Lars Pettersson, forskare, Biologiska Inst., Lunds universitet och koordinator Svensk Dagfjärilsvervakning

 


Tina-Marie Qwiberg, berättare, filmskapare och jordvän

 


Helena Rygne, Länsstyrelsen i Örebro 

 


Herman Sundqvist, generaldirektör Skogsstyrelsen

 


Claes Svedlindhavdelningschef, Naturvårdsverket

 

 

Emelie Waldén, forskare, Inst. för Naturgeografi, Stockholms universitet

 


Johan Wallander, miljömålssamordnare på Jordbruksverket

 


Emilia Astrenius Widerström, djurskötare och ordförande i LRF Ungdomen

 

Moderator


Hjalmar Croneborg

 

Sidansvarig: ulrika.sehlberg.samuelsson@slu.se